Detaljer


Sr. Høyspenningsingeniør

I rollen som høyspenningsingeniør vil du ha ansvar for planlegging, prosjektering, bygging og idriftsettelse av elektriske installasjoner. Dokumentasjon, kontroll og overlevering til sluttkunde er en naturlig del av ansvaret. 

 

Arbeidsoppgaver

 • Nybygging, ombygginger og rehabilitering av elektriske (høyspenningsanlegg) installasjoner (spes. H)
 • Oppfølging av gjennomført arbeid og prøving
 • Faglig og operativ koordinering og støtte for prosjektleder, avdelingsleder, anleggsleder, formann, fagpersonell.
 • Følge opp kontrakt og underleverandører, samt endringshåndtering
 • Ved behov delta i aktiviteter som installasjonsleder, anleggsleder, prosjektleder.
 • Deltakelse i utarbeidelse av tilbud og forespørselsunderlag, samt pakkeansvar for ulike innkjøpspakker
 • Rollen vil inneha en naturlig oppfølging og grensesnitt opp mot produksjon, leverandører, kunde samt internt i organisasjonen.
 • Kontrakts- og kundeoppfølging
 • Prosjektingeniør er ansvarlig for den tekniske prosjekteringen og planleggingen og oppfølging av teknisk løsning i samarbeid med prosjektet og sluttkunde.
 • Planlegging og gjennomføring av Site Acceptance Tests
 • God kunnskap opp mot jernbaneteknisk regelverk
 • Ansvarlig for kvaliteten i levert arbeid.
 • Ansvarlig for at planlegging og dokumentasjon er i henhold til forskrifter, kundens krav og interne krav.

Kvalifikasjoner

 • Sivilingeniør/Høgskole ingeniør innen Elkraft 
  • alt. fagskoleingeniør med fagbrev som energimontør/ gr. A/B/H 
 • 5-7 års erfaring
 • God norsk og engelsk fremstillingsevne, muntlig og skriftlig
 • Erfaring med teknisk tegning autocad, revit el. l
 • Erfaring med prosjekteringsverktøy powerfactory el. l

Personlige egenskaper

 • Tydelig, engasjert og motivert
 • Selvstendig og gode samarbeidsegenskaper
 • Arbeide systematisk med en sunn forretningsdrift

Krav til erfaring

    kompetanse innen ett eller flere av følgende områder;

 • Prosjektering, planlegging og bygging av elektriske høyspenningsanlegg
 • Drift av elektriske anlegg
 • Prosjekt oppfølging
 • Erfaring innen lavspenning- og EKOM anlegg