• Bedrift
  Gjerdrum kommune
 • Søknadsfrist
  27.02.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  2022, GJERDRUM
  GJERDRUM
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4921285
 • Se her for andre jobber fra Gjerdrum kommune
 • Oppdatert 31.01.2023
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Gjerdrum kommune

Språkveileder

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

PPT i Gjerdrum kommune søker en dyktig og utviklingsorientert språkveileder som har et stort engasjement for arbeidet med språk i 100 % stilling i to-års engasjement.

PP-tjenesten har to lovfestede oppgaver:   
• PP-tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering når loven krever det.
• PP-tjenesten skal hjelpe barnehager og skoler i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for barn og elever med særlige behov.

Det er 2 barneskoler, 1 ungdomsskole og 6 barnehager i Gjerdrum kommune. Vi har stort fokus på inkludering, gode utviklingsmuligheter, læring og mestring samt forebygging og tidlig innsats. Dette sikrer vi gjennom profesjonsfelleskap og utvikling i skoler og barnehager og godt tverrfaglig samarbeid på tvers av tjenester under Oppvekst. Barns og elevers stemmer og medvirkning er avgjørende for å kunne nå oppsatte mål.

Gjerdrum kommune har en overordnet språkplan «Språkfokus i Gjerdrum» – språk-, lese- og skriveopplæringsplan. Språkveilederen skal være kommunens ressursperson når det gjelder språkopplæring. Språkveilederen skal fungere som veileder, inspirator og koordinator i PPT`s, helsestasjons, barnehagens og skolens arbeide med å utvikle barnas og elevenes språkkompetanse. 

Pedagogisk-psykologisk tjeneste i Gjerdrum kommune består av fem rådgivere og to spesialpedagoger i tillegg til leder og konsulent. Det er motiverte og engasjerte ansatte med høy kompetanse som jobber i felleskap og som er opptatt av et utviklende og inkluderende arbeidsmiljø.

Arbeidsoppgaver:

 • Ha overordnet ansvar for kommunens språkplan «Språkfokus i Gjerdrum» 
 • Bistå helsestasjon, barnehager, SFO og skoler i implementeringen av språkplanen
 • Veilede helsestasjon, barnehager, SFO, skoler og PPT i arbeidet med språk og tidlig innsats
 • Ha en oppdatert oversikt over gode kartleggingsverktøy og språktester og gi opplæring til helsestasjon, barnehager, skoler og PPT
 • Holde språkkurs og workshop for helsestasjon, barnehager, skole og SFO
 • Gi god veiledning i begrepsutvikling, lese- og skriveopplæring
 • Gi god veiledning i pedagogisk bruk av digitale læremidler i språkarbeidet i barnehager og skoler
 • Holde språkplan «Språkfokus i Gjerdrum» oppdatert etter nyere kunnskap, gjeldene regelverk og retningslinjer 

Oppgavene er utfordrende og varierte, og gir god mulighet for egen faglig utvikling.
Det må regnes med endringer i oppgaver, ansvarsområder og organisasjonsmessige tilpasninger som følge av kontinuerlig utvikling av tjenesten fremover.

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning på master- eller hovedfagsnivå innenfor logopedi, pedagogikk eller spesialpedagogikk
 • Solid og oppdatert kunnskap om språkutvikling, språklæring og flerspråklighet
 • Kunnskap om språkvansker og dysleksi
 • Godt kjennskap til barnehager og skoler som utdanningssystemer og til relevant lovverk
 • Erfaring med organisasjonsutvikling og kompetanseheving
 • Erfaring med språkarbeidet i barnehager og/eller skoler
 • God kompetanse i pedagogisk bruk av digitale læremidler
 • Veilednings- og opplæringskompetanse
 • God relasjons- og samarbeidskompetanse
 • Det kreves at man behersker norsk muntlig og skriftlig flytende

Personlige egenskaper:

 • Positiv, entusiastisk og ser muligheter
 • Omgjengelig og fleksibel 
 • Relasjonsbygger og støttespiller
 • Tilpasningsdyktig og har stor arbeidskapasitet
 • Strukturert og målrettet
 • Framtidsrettet og utviklingsorientert 

Vi tilbyr:

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver der du vil utgjøre en forskjell for barn og unge i Gjerdrum kommune
 • Dyktige, samkjørte og hyggelige medarbeidere
 • Et stort tverrfaglig miljø
 • Muligheter for faglig utvikling
 • Stor grad av selvstendighet og påvirkningsmulighet  
 • Lønn etter tariff/ avtale
 • God pensjonsordning gjennom KLP

 

 • Bedrift
  Gjerdrum kommune
 • Søknadsfrist
  27.02.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  2022, GJERDRUM
  GJERDRUM
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4921285
 • Se her for andre jobber fra Gjerdrum kommune
 • Oppdatert 31.01.2023