• Bedrift
  TROMSØ KOMMUNE
 • Søknadsfrist
  12.12.2021
 • Sted:
  TROMSDALEN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TROMS OG FINNMARK
 • Arbeidssted:
  TROMSDALEN
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4173167
 • Se her for andre jobber fra TROMSØ KOMMUNE

Spesialsykepleier/ Sykepleier - forsterket somatisk avdeling

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Tromsø kommune skal opprette et nytt og samlende fagmiljø på Otium for beboere med forsterket somatisk behov. Vil du være med å bygge opp dette? Det nye tilbudet er for beboere som kan ha komplekse sykdomsbilder. Dette kan være beboere med nevrologiske og/eller respiratoriske lidelser, men vil favne flere.  Det vil kunne være beboere med trakeostomi som mottar respiratorbehandling, beboere med behov for non-invasiv ventilasjonsbehandling, hostemaskin, sug og lignende. Det skal bygges opp et tverrfaglig team rundt disse beboerne som vil kreve bred fag- og teknisk kompetanse. Stillingen er rettet mot eldre og yngre, både forebyggende og behandlende tiltak.

Bogruppen består av 7 romslige  leiligheter ment for å ivareta beboernes totale omsorgsbehov. Sammen med 10 plasser for ordinær somatikk utgjør dette avdeling Bjørneborg.  

Vi søker nå 3 sykepleiere som skal jobbe i  2 delt turnus samen med et tverrfaglig sterkt team på vår forsterket somatisk avdeling  Bjørneborg. Teamet består av lege, sykepleiere, vernepleier,  ergoterapeut, fysioterapeut og helsefagarbeidere.

Arbeidsoppgaver:

 •  Yte helsefremmende, forebyggende, rehabiliterende og habiliterende pleie- og omsorgstiltak ovenfor akutt syke, pasienter med kronisk sykdom og funksjonssvikt, syke og friske eldre.
 • Dokumentere og evaluere sykepleiepraksis.
 • Identifisere behov for nødvendig helse- eller sosialfaglig hjelp og å gi bruker relevant informasjon og veiledning, og/eller etter brukers samtykke bidra til at brukeren får nødvendig hjelp.
 • Bidra til å gjennomføre medisinske forordninger i den grad vedkommende er kvalifisert i gjennom sin utdanning eller særlig opplæring.
 • Du har veiledningsplikt ovenfor annet pleiepersonell i sykepleiefaglige spørsmål og oppgaver, og kan i samarbeid med avdelingsleder delegere oppgaver i samsvar med personalets kvalifikasjoner.
 • Veilede sykepleierstudenter og andre studenter/elever i praksis. Gjennomføre oppgaver pålagt av overordnede

Kvalifikasjoner:

 • Offentlig godkjent sykepleier.
 • Erfaring med lignende oppgaver er ønskelig.
 • Ønskelig med kjennskap til bruk av data og elektronisk pasientjournal.  
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne.  
 • Videreutdanning innen intensiv/anestesi/ lindring er ønskelig.  
 • Dersom du har et annet morsmål enn norsk må det dokumenteres med språktest tilsvarende C1, gjelder ikke søkere med skandinavisk morsmål.

Personlige egenskaper:

 • Engasjert og positiv med interesse for fagfeltet. 
 • Evne til å foreta faglige analyser og iverksette tiltak med bakgrunn i anerkjent kunnskapsbasert metode, og gjennomføre evaluering
 • Evne til aktiv lytting og ha forståelse for det relasjonelle i veiledning
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne, herunder presentasjonsteknikk
 • Evne til egenutvikling, selvstendig arbeid og fleksibilitet
 • Personlig egnethet vil vektlegges ved ansettelse.

Vi tilbyr:

 • En spennende stilling i et nytt tjenestetilbud
 • Muligheter til faglig utvikling
 • Tilhørighet i et tverrfaglig og lærerikt miljø
 • Jobb hver 3 helg. D / A - vakter eller 3 delt om ønskelig.
 • Fleksibilitet i turnus er mulig. Egne nattevakter. 
 • Gode pensjons- og forsikringsvilkår
 • Velferdsordninger med rabatterte treningsavtaler, utleie av fritidsutstyr og hytter mm
 • Lønn etter avtale i henhold til kommunale tilsettingsvilkår

Annet

 • Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler
 • Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om.
 • Ved tilsetting må gyldig politiattest ihht helse- og omsorgstjenesteloven §5-4 fremlegges før tiltredelse.
 • Tilsettingen er samordnet for enheten. Søkere til denne stillingen kan også bli tatt i betraktning til andre ledige stillinger i enheten hvis det er ønskelig.
 • Attester og vitnemål tas med på intervju.
 • Søknad sendes elektronisk via Webcruiter.

Kjenner du deg igjen i dette – da blir vi svært glad for å høre fra deg!

 
 • Bedrift
  TROMSØ KOMMUNE
 • Søknadsfrist
  12.12.2021
 • Sted:
  TROMSDALEN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TROMS OG FINNMARK
 • Arbeidssted:
  TROMSDALEN
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4173167
 • Se her for andre jobber fra TROMSØ KOMMUNE