Detaljer


Spesialpedagog med tegnspråkkompetanse

Ved voksenopplæringen er det ledig 100 % engasjement stilling som spesialpedagog i to år med mulighet for forlengelse. Tiltredelse snarest.

Det søkes etter en spesialpedagog/lærer med tegnspråkkompetanse.

Oppgavene omhandler å jobbe direkte med ungdom som har fått tildelt vedtak om spesialpedagogisk hjelp etter opplæringsloven §3-9 og § 4a-2.

Lønn etter gjeldende avtaleverk.

Vi legger vekt på personlig egnethet, samarbeidsevne, fleksibilitet, positiv, godt humør, lojalitet og evne til å arbeide selvstendig vektlegges.

Kunnskaper i samisk språk vil bli tillagt avgjørende vekt for søkere som ellers er kvalifisert.. Andre søkere kan komme i betraktning, dersom vedkommende er kvalifisert.

Det er også ønskelig med kompetanse i tegn-til-tale.

Arbeidstakeren ansettes i kommunen på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til kommunalleder Arnulf Soleng på tlf. 466 29 001 eller arnulf.soleng@karasjok.kommune.no.

Søkere som har praksis bes å oppgi minst to referanser.

Søknad med CV og bekreftede kopier av attester og vitnemål sendes: Kárášjoga gielda Karasjok kommune, Ansettelsesutvalget, 9735 Kárášjohka Karasjok eller postmottak@karasjok.kommune.no, innen 16.11.2018.