• Bedrift
  Gjerdrum kommune
 • Søknadsfrist
  30.05.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  2022, GJERDRUM
  GJERDRUM
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4588180
 • Se her for andre jobber fra Gjerdrum kommune
 • Oppdatert 29.04.2022
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Gjerdrum kommune

Spesialpedagog

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i Gjerdrum kommune søker en dyktig og utviklingsorientert spesialpedagog som har et stort engasjement for barn under skolepliktig alder med særlige behov. Stillingen er 100% fast stilling, og er ledig fra 01.08.2022.
Det er to kommunale og fire private barnehager i Gjerdrum kommune som har stort fokus på barns trivsel og glede, inkluderende og utviklingsfremmende barnehagemiljø. Spesialpedagog vil være med på laget som etterstreber å gi alle barn, uansett individuelle forutsetninger og funksjonsnivå et godt og likeverdig barnehagetilbud. Spesialpedagog skal arbeide direkte med spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging etter barnehagelovens §§ 1, 2, 31 og 37. Spesialpedagog skal også bistå barnehager i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling.
 
Pedagogisk-psykologisk tjeneste i Gjerdrum kommune består av tre pedagogisk-psykologiske rådgivere og to spesialpedagoger i tillegg til leder, fagleder og konsulent. Spesialpedagog vil møte kolleger med høy kompetanse som jobber i felleskap, og som er opptatt av et utviklende og inkluderende arbeidsmiljø.
 

Arbeidsoppgaver:

 • Direkte arbeid med barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp
 • Utarbeide, gjennomføre og evaluere individuelle utviklingsplan i samarbeid med pedagogisk leder og foresatte
 • Sikre at barn med særlige behov får best mulig utbytte av det allmenpedagogiske tilbudet sammen med barnehagens øvrige personal
 • Gi råd og veiledning til barnehage om tilrettelegging for barn med særlige behov
 • Gi råd og veiledning til foresatte til barn med særlige behov
 • Delta i tverrfaglig samarbeid både med interne og eksterne samarbeidsinstanser
 • Bistå barnehager i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling
 • Bistå barnehager i arbeidet med forebygging og tidlig innsats
 • Utarbeide sakkyndige vurderinger for barn under skolepliktig alder

Oppgavene er utfordrende og varierte, og gjennomføres på individ, gruppe- og systemnivå.
Det må regnes med endringer i oppgaver, ansvarsområder og organisasjonsmessige tilpasninger som følge av kontinuerlig utvikling av tjenesten fremover.

Kvalifikasjoner:

 • Barnehagelærer med videreutdanning i spesialpedagogikk
 • Annen relevant høgskoleutdanning med videreutdanning i spesialpedagogikk kan også bli vurdert
 • Solid og oppdatert kunnskap innen barnehagepedagogikk og spesialpedagogikk
 • Ønskelig med utredningskompetanse
 • Ønskelig med rådgivning og veiledningskompetanse
 • Relevant erfaring fra barnehage og arbeid med barn med særlige behov
 • Ønskelig med kompetanse og erfaring med språkarbeid
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk muntlig og skriftlig, og i tråd med krav i barnehageloven
 • God samarbeids- og samhandlingskompetanse 
 • Gode digitale ferdigheter 

Personlige egenskaper:

 • Trygg og omsorgsfull person
 • Leken, kreativ og med godt humør
 • Positiv, entusiastisk og ser muligheter
 • Omgjengelig og fleksibel
 • Relasjonsbygger og støttespiller
 • Strukturert og målrettet
 • Framtidsrettet og utviklingsorientert

Vi tilbyr:

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver der du vil utgjøre en forskjell for barn i Gjerdrum kommune
 • PP-tjeneste med dyktige, samkjørte og hyggelige medarbeidere
 • Gode barnehagemiljøer
 • Et stort tverrfaglig miljø
 • Muligheter for faglig utvikling
 • Stor grad av selvstendighet og påvirkningsmulighet 
 • Lønn etter tariff/ avtale
 • God pensjonsordning gjennom KLP

Kopier av originale attester og vitnemål må fremlegges. Politiattest, ikke eldre enn tre måneder, må forevises før oppstart.  
Søkere må ha førerkort i kl.B og kunne disponere egen bil i tjenesten etter behov. 
 
Gjerdrum kommune praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Dersom det etter kommunens vurdering ikke foreligger særskilt grunn for å bli unntatt offentlighet, vil søknaden bli offentliggjort. Søkeren blir informert og får mulighet til eventuelt å trekke sin søknad før offentliggjøring, jf. Offentleglova §25.

 

 • Bedrift
  Gjerdrum kommune
 • Søknadsfrist
  30.05.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  2022, GJERDRUM
  GJERDRUM
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4588180
 • Se her for andre jobber fra Gjerdrum kommune
 • Oppdatert 29.04.2022