• Bedrift
  Nesodden kommune
 • Søknadsfrist
  15.08.2021
 • Sted:
  BJØRNEMYR
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  BJØRNEMYR
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3975986
 • Se her for andre jobber fra Nesodden kommune

Spennende, varierte, utfordrende og givende sykepleierstillinger i team

Nesodden kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Nesoddtunet sykehjem har 118 plasser fordelt på 14 korttidsplasser, 2 KAD-plasser og 102 langtidsplasser. Våre beboere har ulike helseutfordringer og ulikt behov for hjelp, behandling og assistanse. 

Hos oss jobber engasjerte leger, sykepleiere, helsefagarbeidere, pleiemedarbeidere, fagledere, ledere, klinisk ernæringsfysiolog og fysioterapeuter. Sykehjemmet har eget kjøkken som produserer lunsj og middag til beboerne.

Vår visjon er at Nesoddtunet skal være "Et godt sted å være", og søkere hos oss må ønske å jobbe for den samme visjonen.

Sykehjemmet har en korttidsavdeling og totalt 8 langtidsavdelinger, hvorav 3 er demensavdelinger og 5 langtid somatisk.

Sykehjemmet vektlegger ansattes trivsel og arbeidsglede. For å skape bedre betingelser for å utøve god sykepleie, endrer vi nå måten sykepleiernes turnuser er lagt opp på. Endringene vil bli evaluert fortløpende det kommende året og de ansatte vil være viktige bidragsytere i denne prosessen. Vi tror dette vil gi spennende, varierte, utfordrende og givende arbeidsdager for sykepleierne.

Sykepleierne som jobber dag-og kveld på langtidsavdelingene vil fra og med november i år bli tilknyttet hver sine team bestående av 2 og 3 avdelinger fremfor å være tilknyttet hver sine avdelinger. Som sykepleier jobber man i en del av stillingen på en avdeling hvor man inngår som en del av bemanningen som ivaretar dagliglivets aktiviteter for beboerne. I resten av stillingen jobber sykepleierne enten "på toppen" på dagtid i eget team, eller "på toppen" som en av to sykepleiere på kveldstid på langtidsavdelingene. Når man har vakt "på toppen", er man fristilt til å kun jobbe med sykepleieroppgaver. 

Vi har nå ledig 3 faste stillinger og vi har også ledig 3 faste stillinger på natt. Se egen utlysning.

Vi søker deg som trives med faglige utfordringer, som trives med å samarbeide med kollegaer og som trives med å jobbe med eldre mennesker. Vi søker deg som ønsker å tilby våre beboere en verdig og god hverdag og behandling, samt et godt helsetilbud.

Ring gjerne for en prat om du har spørsmål om stillingene, Nesodden eller andre ting du lurer på, eller ønsker å komme på besøk på sykehjemmet!

Søkere kontaktes fortløpende.

Arbeidsoppgaver:

 

Våre pasienter har gjerne sammensatte lidelser så det å være sykepleier hos oss innebærer mange faglige utfordringer.

Listen nedenfor gir et innblikk i arbeidsoppgavene du kan forvente hos oss, men den er ikke uttømmende.

- Kliniske observasjoner
- Iverksette tiltak på bakgrunn av kliniske observasjoner
- Gjennomføre ulike kliniske prosedyrer
- Håndtere medisinsk teknisk utstyr
- Kommunikasjon med beboerne og deres pårørende
- Utforme pleieplaner i samarbeid med annet personale på aktuell avdeling
- Kartlegging av beboerne og påfølgende dokumentasjon i elektronisk pasientjournal (CosDoc)
- Delta i visitt med lege og andre faggrupper
- Delta i avdelingens daglige gjøremål
- Hjelpe til på flere avdelinger med sykepleieroppgaver etter behov

- Samarbeid med de andre yrkesgruppene som jobber på sykehjemmet

- Være med og forme teamsykepleierrollen

 


Kvalifikasjoner:

 

Norsk autorisasjon som sykepleier
Ønskelig med klinisk erfaring innen geriatri
Gode datakunnskaper. Søker må minimum kunne lære å bruke sykehjemmets journalsystem, CosDoc, og må kunne lese og svare på e-post. 
God muntlig og skriftlig fremstillingsevne 
Politiattest kreves av den som får stillingen 
Språkkrav - minimum B2  

 

 

Personlige egenskaper:

Gode kommunikasjons- og samhandlingsegenskaper 
Strukturert, ryddig og fleksibel 
Gjennomføringsevne, er tydelig og beslutningsdyktig 
Evne til å motivere og lede kollegaer i en travel hverdag 
Evne til å håndtere flere arbeidsoppgaver samtidig 

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt 

Vi tilbyr:

 

Selvstendig og utfordrende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø
Sykehjemmet har egne fagledere og sykehjemsleger
Gode låne-og pensjonsordninger
Ulykkesforsikring-også på fritiden
IA-bedrift

Bedrift som inngår i "Heltidsprosjektet" med mål om mest mulig heltid for flest mulig - til beste for beboere og ansatte

Lønn etter tariff + 20 000 kroner i tillegg på årslønnen
Arbeidstid 2-delt turnus, dag og kveld, ev. kun kveldsvakter eller kun nattevakter. Vi forsøker å tilrettelegge turnusen etter ansattes ønsker.
35,5 timer/uke, arbeid hver 3. helg.

 

 

 
 • Bedrift
  Nesodden kommune
 • Søknadsfrist
  15.08.2021
 • Sted:
  BJØRNEMYR
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  BJØRNEMYR
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3975986
 • Se her for andre jobber fra Nesodden kommune