Ledig stilling

Sjøfartsdirektoratet - Hovedkontor

Spennende stilling i vårt fjerntilsynssenter

Direktorater og tilsynsorgan

Vil du være med å drifte vårt fjerntilsynssenter? Ny teknologi åpner for stadig nye muligheter, og derfor har Sjøfartsdirektoratet bygget opp et fjerntilsynssenter som en del av vårt tilsynsarbeid. Senteret er med å øke samhandlingen med våre kunder og samtidig støtte våre inspektører på nye digitale plattformer.

Vi ser etter en fagperson som trives med å kommunisere digitalt gjennom både lyd, bilde og video - og ved hjelp av dette være med på å trygge sjøsikkerheten.

Stillingen er lokalisert i Haugesund og organisatorisk plassert i Avdeling for operativt tilsyn, Haugesund tilsynskontor.

Kvalifikasjoner:

 • utdanning som maskinist, nautiker, skipselektro eller ingeniørutdanning innen relevant fagkrets
 • fem års erfaring i tilknytning til maritimt fagområde
 • erfaring fra ledende stilling om bord, eller relevant praksis fra skipsverft, rederi, maritime kontrollinstanser eller lignende
 • god kunnskap om nasjonalt- og internasjonalt regelverk
 • interesse for/gode kunnskaper knyttet til bruk av IT-løsninger og digitale verktøy
 • erfaring fra kundesenter/teknisk støttefunksjon er ønskelig
 • det må gjennomføres opplæring som flaggstatsinspektør før man tiltrer stillingen ved fjerntilsynssenteret

Personlige egenskaper:

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, deriblant evnen til å veilede kunder og medarbeidere på en god måte
 • løsningsorientert, lærevillig, analytisk og systematisk
 • selvstendig, effektiv og målbevisst
 • god muntlig og skriftlig fremstilling - både på norsk og engelsk
 • det kreves god helse og førlighet
 • personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

Sjøfartsdirektoratet tilbyr et godt arbeidsmiljø med spennende oppgaver. Vi har stort fokus på ny teknologi og miljøvennlig skipsfart, og vi skal være en pådriver og tilrettelegger for det grønne skifte. Du vil få samarbeide med kollegaer med et høyt kompetansenivå i et bredt fagmiljø som gir gode muligheter for tverrfaglig læring og utvikling.

 • familievennlig personalpolitikk med fleksible ordninger for arbeidstid og -sted 
 • gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse 
 • satsing på medarbeiderne våre med tilrettelegging for kompetanseheving gjennom etter- og videreutdanning
 • et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter
 • trening i arbeidstiden
 • ferieleilighet i Spania

Stillingen lønnes etter kvalifikasjoner i stillingskode 'overingeniør 1087' eller 'senioringeniør 1181' med brutto årslønn på henholdsvis kr. 542 000 - 640 000 og 590 000 - 790 000. I tillegg får du kompensasjon for reisetid og betalt overtid.

Sjøfartsdirektoratet praktiserer et inkluderende arbeidsliv, og vi mener at mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Vi oppfordrer derfor søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. For å bli vurdert som søker i en av disse gruppene må søkerne oppfylle visse krav. Du finner mer informasjon om positiv særbehandling her

Bli bedre kjent med oss på sdir.no!