Ledig stilling

Sjøfartsdirektoratet - Hovedkontor

Spennende og allsidig stilling for rådgiver / seniorrådgiver

Direktorater og tilsynsorgan

Seksjon for risikostyring og analyse har et bredt ansvarsområde innenfor overvåking av risikofaktorer for en sikker og bærekraftig sjøfart, og vi har nå behov for å styrke vår kapasitet innenfor forebyggende risikoarbeid og analyse. Vi søker derfor etter en allsidig fagperson som har evne til å se ulike løsninger, samtidig som du løfter vår kompetanse og evne til å levere innenfor områder som kartlegging og utredning, tiltaksutforming, videreutvikling av risikoarbeid, design og analyse av spørreundersøkelser, databehandling, arbeid-og-levevilkår kartlegginger og ulykkesoppfølging.      

Som ansatt hos oss vil du arbeide i et tverrfaglig team på tvers av Sjøfartsdirektoratet. Seksjonen vår har et særskilt ansvar for å bistå med beslutningsstøtte for interne og eksterne kunder, og oppdragene vi løser er både varierte og utfordrende. Som vår nye rådgiver vil du inngå i et team med dyktige fagfolk, og benytte deg av verktøy som for eksempel SQL server/MS Reporting services, Excel, Power BI, Regresjonsverktøy, Utredningsinstruksen, Tableau, og R til å utarbeide analyser, konsekvensutredninger, og ulike former for beslutningsstøtte knyttet til etatens ansvarsområder. Du vil presentere dine resultater i skriftlige rapporter, men også i form av innlegg og foredrag i både små og store forsamlinger. Forefallende arbeid, kundebehandling og ad-hoc oppdrag vil også forekomme.

I tillegg til å være en fagavdeling knyttet til analyse har seksjonen også oppgaver knyttet til oppfølging av ulykkeshendelser. Avhengig av søkers kompetanseprofil og behov på seksjonen kan det være aktuelt å bistå inn i disse oppgavene.

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning innen relevant fagkrets med vekt på arbeid og levevilkår, risiko, analyse, ulykkesforebyggende arbeid, og/eller utredning
 • Andre utdanninger/bakgrunner kan være relevant om du kan vise til relevant kompetanse/erfaring
 • Interesse for, og mulighet til å sette deg inn i kompliserte problemstillinger, også utover egen fagkrets
 • Interesse for, og erfaring med, analyse av store datasett og utredningsarbeid, gjerne knyttet til skipsfart, miljø, eller ulykker
 • Erfaring med verktøy som Power BI, Tableau, SPSS, STATA, avansert Excel, og R

Tilsetting skjer under forutsetning av at søker blir sikkerhetsklarert og autorisert. Les mer om sikkerhetsklarering på nettsidene til Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Personlige egenskaper:

 • Har en strukturert tilnærming og leverer høy kvalitet til rett tid
 • Analytisk anlagt og evner å se både detaljer og det store bildet
 • Evne til å se både positive og negative sider ved alle tiltak
 • Gode samarbeids – og kommunikasjonsevner
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk – søker må være forberedt på å kunne skrive rapporter og presentere disse i ulike fora
 • Evne til å være nytenkende, og løsningsorientert ovenfor komplekse problemstillinger
 • Personlig egnethet vektlegges             

Vi tilbyr:

Sjøfartsdirektoratet tilbyr et godt arbeidsmiljø med spennende oppgaver. Du vil få samarbeide med kollegaer med et høyt kompetansenivå i et bredt fagmiljø som gir gode muligheter for tverrfaglig læring og utvikling. Vi er opptatt av digitalisering av våre tjenester for bedre å kunne legge til rette for våre kunder.

 • Vi har en familievennlig personalpolitikk med fleksible ordninger for arbeidstid og -sted 
 • Vi har gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse
 • Vi satser på medarbeiderne våre og legger til rette for kompetanseheving gjennom etter- og videreutdanning
 • Vi har et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter
 • Vi har mulighet for trening i arbeidstiden
 • Vi har ferieleilighet i Spania

Stillingen lønnes etter kvalifikasjoner med stillingskode 1434 rådgiver eller 1364 seniorrådgiver med brutto årslønn på henholdsvis kr 530 000 - 620 000 eller kr 590 000 - 790 000. I tillegg får du kompensasjon for reisetid og betalt overtid.

Sjøfartsdirektoratet praktiserer et inkluderende arbeidsliv, og mener at mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. For å bli vurdert som søker i en av disse gruppene - det vil si positivt særbehandlet på denne måten - må søkerne oppfylle visse krav. Du finner mer informasjon her

Bli bedre kjent med oss nettsidene våre - sdir.no!