Ledig stilling

Sjøfartsdirektoratet - Hovedkontor

Spennende maritim lederstilling 

Direktorater og tilsynsorgan

Ønsker du å bidra til økt sikkerhet til sjøs?  Har du erfaring innen personalledelse? Da kan dette være jobben for deg!

Sjøfartsdirektoratet har tilsynsansvar for norskregistrert fartøy, og utenlandske fartøy som anløper norske havner. I avdeling for operativt tilsyn har vi over 100 inspektører fordelt på ulike regions- og tilsynskontor langs hele kysten som hver dag jobber for å sikre liv, helse og materielle verdier om bord.

Vi har nå en ledig stilling som regionsjef ved regionskontoret vårt i Ålesund. Totalt er det 14 ansatte ved kontoret.

Arbeidsoppgaver:

Som regionsjef skal du lede og organisere regionens arbeid og påse at regionens ressurser utnyttes best mulig.

Det vil blant annet si at du:

 • har ansvar for personalforvaltningen i regionen. Det innebærer rekruttering og ansvar for at ansatte i regionen får anledning til faglig og personlig utvikling i  et godt arbeidsmiljø
 • gjennomfører vedtatte strategier og handlingsplaner innen ansvarsområdet, og deltar i arbeidet med å utarbeide forslag til strategier og handlingsplaner
 • leder regionen med kunden i fokus, samtidig som du forstår viktigheten av å lede gjennom forståelse av god forvaltningsskikk som skaper gode veiledningssituasjoner og arena for dialog med våre kunder
 • også er i stand til selv å kunne utføre inspeksjoner
 • er en del av ledergruppen i Avdeling for operativt tilsyn og rapportere til underdirektør for regionene

Kvalifikasjoner:

 • Det kreves utdanning som nautiker eller maskinist tilsvarende klasse 1 (D1/M1),  eller ingeniør utdanning innen relevant fagkrets og med 5 års relevant praksis
 • Det kreves erfaring fra D1/M1 stilling om bord, eller relevant praksis fra skipsverft, rederi, maritime kontrollinstanser og lignende
 • Det er ønskelig med utdanning eller erfaring innen ledelse
 • Du må kunne sikkerhetsklareres
 • Du må ha førerkort for personbil

Personlige egenskaper:

 • Du trives i rollen som leder og rådgiver, både på strategisk og operativt nivå
 • Du har utpreget samarbeids- og serviceorientert innstilling
 • Du evner å prioritere og koordinere mange oppgaver samtidig
 • Du har gode analytiske evner, er initiativrik og løsningsorientert
 • Du interesserer deg for ny teknologi, innovasjon og fremtidens løsninger
 • Du skriver og ordlegger deg på en klar og presis måte
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

Sjøfartsdirektoratet tilbyr et godt arbeidsmiljø med spennende oppgaver. Vi har stort fokus på ny teknologi, spesielt innen autonomi og nye energibærere. I tillegg har vi et særskilt fokus på digitalisering av tjenester opp i mot næringen og interne prosesser. Du vil få samarbeide med kollegaer med et høyt kompetansenivå i et bredt fagmiljø - noe som gir gode muligheter for tverrfaglig læring og utvikling.

Stillingen lønnes etter kvalifikasjoner i stillingskode 1211 seksjonssjef med brutto årslønn kr 640 000 - 830 000. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

 • Vi har fleksibel arbeidstid med mulighet for avspasering
 • Vi har retningslinjer for fleksibelt arbeidssted
 • Gode pensjons-, låne- og  og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdstilbud

Sjøfartsdirektoratet praktiserer et inkluderende arbeidsliv, og mener at mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. 

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. For å bli vurdert som søker i en av disse gruppene - det vil si positivt særbehandlet på denne måten - må søkerne oppfylle visse krav. Du finner mer informasjon her. NB! nedsatt funksjonsevne må ikke gå ut over muligheten til å utføre inspeksjoner om bord i fartøy. 

For mer informasjon om hvem Sjøfartsdirektoratet er og hva vi kan tilby - sdir.no