Ledig stilling

Utdanningsdirektoratet

Spennende HR-stilling i Utdanningsdirektoratet

Departementer og direktorater

HR-avdelingen i Utdanningsdirektoratet skal bidra til at Utdanningsdirektoratet er en attraktiv og inkluderende arbeidsplass. Vil du være med å utvikle og forvalte vår personalpolitikk? Du vil ha et faglig selvstendig ansvar innen arbeidsrettslige problemstillinger og være en viktig rådgiver for ledere og medarbeidere. Du vil også bidra til godt samarbeid mellom arbeidsgiversiden og arbeidstakerorganisasjonene i Utdanningsdirektoratet. Dette innebærer blant annet forberedelse til og deltakelse i lokale lønnsforhandlinger. Du har kompetanse fra og interesse for HR-analyse, og vil bidra til å videreutvikle utarbeidelse og bruk av våre HR-analyser. Du vil samarbeide tett med dine kollegaer i HR-avdelingen og rapportere til HR-direktøren. 


HR-avdelingen har ansvar for å utvikle og forvalte direktoratets personalpolitikk, og å ivareta arbeidsgiverfunksjonen. Vi legger til rette for og gjennomfører organisasjons-, leder- og medarbeiderutvikling på virksomhetsnivå. HR-avdelingen har også ansvaret for forvaltningen av direktoratets ansvar som lærebedrift, og for å ivareta systematisk arbeid med sikkerhet og beredskap i direktoratet. Avdelingen består av 12 engasjerte og faglig dyktige HR-medarbeidere.
 
I Utdanningsdirektoratet vil vi vil ha medarbeidere med forskjellige kompetanser, perspektiver, alder, kjønn og livserfaringer. Mangfold er viktig for både arbeidsmiljøet vårt og jobben vi skal gjøre. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en til å søke. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. 


Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 


                       

Arbeidsoppgaver:

 • bistå ledere og medarbeidere med rådgivning i personalsaker
 • være rådgiver innen arbeidsrettslige problemstillinger
 • bidra til et godt samarbeide mellom arbeidsgiversiden og arbeidstakerorganisasjonene
 • forberede, gjennomføre, og følge opp lønnsforhandlinger
 • utarbeide og videreutvikle HR-analyser
 • bidra i avdelingens og divisjonens øvrige oppgaver 
           

  Kvalifikasjoner:

  • høyere utdanning på mastergradsnivå, gjerne innen organisasjonspsykologi, HR, ledelse, arbeidsrett eller andre relevante fagområder
  • erfaring med partssamarbeide og lønnsforhandlinger
  • erfaring og kompetanse med HR-analyse
  • innsikt i offentlig forvaltning og god rolleforståelse 
  • god kjennskap til lov- og avtaleverk innenfor personalområdet
  • god skriftlig og muntlig formuleringsevne 
         

  Personlige egenskaper:

  • analytisk
  • systematisk
  • kvalitetsbevisst
  • resultatorientert
  • utviklingsorientert 
  • god gjennomføringsevne
  • god til å samarbeide
  • personlig egnet 
           

  Vi tilbyr:

  • stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364), p.t kr 615.000 – 728.100 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes
  • gode faglige utviklingsmuligheter
  • et stimulerende og godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse
  • en virksomhet som jobber systematisk med utvikling
  • medlemskap i Statens pensjonskasse
  • fleksibel arbeidstidsordning
  • trening i arbeidstiden
  • lokaler sentralt i Oslo sentrum