Ledig stilling

Larvik kommune

Sommervikar sykehjem

Offentlig forvaltning

Som vikar hos oss vil du bidra til at eldre og syke som vi gir tjenester til, får en så god dag som mulig. Vikarer som har jobbet hos oss tidligere sier at det er en spennende og givende arbeidsplass, med fokus på å gi pasienten god livskvalitet. Hos oss er det et godt faglig og lærerikt miljø, med latter og humor i hverdagen. Det er alltid en kollega i nærheten å spørre og støtte seg til hvis det er behov for det. 
Å jobbe i helse og omsorgstjenesten er en aktiv og variert jobb, du vil ikke kjede deg! Om du liker jobben, kan det være mulighet for videre arbeid etter sommeren også.

I virksomhet sykehjem jobber vi turnus på dag og kveld, og du må regne med å jobbe hver 2.- 3. helg. Vi har behov for sommervikarer fra uke 25-32. 

For vikarer som ansettes hos oss, så har vi et godt opplæringsprogram hvor du først gjennomfører forhåndsbestemte e-læringskurs, før du får praktisk opplæring i avdeling gjennom en sjekkliste.  

Litt om sykehjemmet og avdelingen:
Yttersølia sykehjem ligger på Tagtvedt, et steinkast unna brannstasjonen i Larvik. Sykehjemmet har 48 pasientrom, fordelt på to avdelinger. Hver avdeling er delt i mindre grupper.

Avdeling C/D er avdeling for personer med demens, hvor pasienter med kognitiv svikt får plass og vi har miljøarbeid i fokus, og å se hele pasienten. Vi bruker TID- intervensjonsmodell som metode. 

Avdeling A/B er en generell sykehjemsavdeling med et bredt spekter av utfordringer og diagnoser

Kvalifikasjoner:

 • Det er ønskelig med helsefaglig bakgrunn, men ikke et absolutt krav
 • Du gjør deg godt forstått, både skriftlig og muntlig
 • Du samarbeider godt med andre
 • Du behersker data og digitale verktøy

Personlige egenskaper:

 • Du er nysgjerrig 
 • Du liker å jobbe og ta i et tak
 • Du liker å jobbe både selvstendig og  i team
 • Du liker å gjøre andre glad
  Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr:

 • God opplæring, både teoretisk og praktisk
 • Lønn i henhold til gjeldende avtaleverk
 • Egen avlønning for sykepleier-/vernepleierstudenter
 • Engasjerte og dyktige medarbeidere
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Godt arbeidsmiljø

Innholdsrike arbeidsdager

Viktig å vite før du starter hos oss
Som arbeidstaker i kommunen blir du ansatt på de vilkår, rettigheter og plikter som følger avtaler, reglementer og lover.

Mangfold er en styrke
Larvik kommune ser mangfold som en styrke. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke på ledige stillinger hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

Kan bli ført opp på offentlig søkerliste
Vi gjør oppmerksom på at du som søker kan bli ført opp på offentlig søkerliste, selv om du har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om.

Vise frem politiattest
Før du tiltrer må du legge frem politiattest uten merknader som har betydning for arbeidsforholdet.

Hvordan søke
Du må sende søknaden din elektronisk innen fristen via Webcruiter, og legge ved attester og vitnemål.

Hvorfor skal du velge Larvik kommune?
Som ansatt i Larvik kommune bidrar du til å løse viktige samfunnsoppdrag gjennom verdiene våre nysgjerrig, ærlig, raus og engasjert (NÆRE). Vi har ansvaret for tjenester som er helt sentrale i hverdagen til våre innbyggere. Byutvikling, barnehage, skole, helse, kultur, vann og brann – for å nevne noen. En stor kommune som Larvik tilbyr solide fagmiljøer, fokus på innovasjon og utvikling, og en mangfoldig prosjektportefølje – fra de helt store i hundremillionersklassen til de små og mer hverdagslige.

En jobb med mening, med mulighet til å utgjøre en forskjell – det får du hos oss!