Ledig stilling

Larvik kommune

Sommervikar sykehjem

Offentlig forvaltning

Som vikar hos oss vil du bidra til at eldre og syke som vi gir tjenester til, får en så god dag som mulig. Vikarer som har jobbet hos oss tidligere sier at det er en spennende og givende arbeidsplass, med fokus på å gi pasienten god livskvalitet. Hos oss er det et godt faglig og lærerikt miljø, med latter og humor i hverdagen. Det er alltid en kollega i nærheten å spørre og støtte seg til hvis det er behov for det. 
Å jobbe i helse og omsorgstjenesten er en aktiv og variert jobb, du vil ikke kjede deg! Om du liker jobben, kan det være mulighet for videre arbeid etter sommeren også.

I virksomhet sykehjem jobber vi turnus på dag og kveld, og du må regne med å jobbe hver 2.- 3. helg. Vi har behov for sommervikarer fra uke 25-32. 

For vikarer som ansettes hos oss, så har vi et godt opplæringsprogram hvor du først gjennomfører forhåndsbestemte e-læringskurs, før du får praktisk opplæring i avdeling gjennom en sjekkliste.  

Vi ansetter fortløpende fra 1. mars 2023 med siste frist 15. mai 2023.

Følgende avdelinger søker ferievikarer (husk å skrive i søknaden hvilket sykehjem du ønsker å søke jobb på)

 • Svarstad bo og hjemmetjenester
 • Kvelde bo og hjemmetjenester
 • Furuheim Sykehjem
 • Tjølling Sykehjem 
 • Rekkevik Sykehjem
 • Yttersølia Sykehjem
 • Stavern Sykehjem 
 • Grevle Sykehjem 
 • Dagsentrene
 • Vi trenger også vikar for husmor og renholder

Kvalifikasjoner:

 • Det er ønskelig med helsefaglig bakgrunn, men ikke et absolutt krav
 • Du gjør deg godt forstått, både skriftlig og muntlig
 • Du samarbeider godt med andre
 • Du behersker data og digitale verktøy
 • Du må ha sertifikat for å jobbe i dagsentrene

Personlige egenskaper:

 • Du er nysgjerrig 
 • Du liker å jobbe og ta i et tak
 • Du liker å jobbe både selvstendig og  i team
 • Du liker å gjøre andre glad
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr:

 • God opplæring, både teoretisk og praktisk
 • Lønn i henhold til gjeldende avtaleverk
 • Egen avlønning for sykepleier-/vernepleierstudenter
 • Engasjerte og dyktige medarbeidere
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Godt arbeidsmiljø
 • Innholdsrike arbeidsdager

Annet
Som ansatt i Larvik kommune bidrar du til å løse viktige samfunnsoppdrag gjennom verdiene våre nysgjerrig, ærlig, raus og engasjert (NÆRE). Vi har ansvaret for tjenester som er helt sentrale i hverdagen til våre innbyggere. Byutvikling, barnehage, skole, helse, kultur, vann og brann – for å nevne noen. En stor kommune som Larvik tilbyr solide fagmiljøer, fokus på innovasjon og utvikling, og en mangfoldig prosjektportefølje – fra de helt store i hundremillionersklassen til de små og mer hverdagslige.

En jobb med mening, med mulighet til å utgjøre en forskjell – det får du hos oss!

Som arbeidstaker i kommunen blir du ansatt på de vilkår, rettigheter og plikter som følger av avtaler, reglementer og lover. Larvik kommune ser mangfold som en styrke, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke på ledige stillinger hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at du som søker kan bli ført opp på offentlig søkerliste, selv om du har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om.

Før du tiltrer må du fremvise politiattest uten merknader som har betydning for arbeidsforholdet.

Du må sende søknaden din elektronisk innen fristen via Webcruiter, og legge ved attester og vitnemål.