Ledig stilling

Asplan Viak AS

Sommerjobb innen massehåndtering

Er du læringsvillig og har et ønske om å bygge karriere? Har du et stort fokus på bærekraftig løsninger? – Det har resten av våre kollegaer å. Hva med å bli med på reisen?

Asplan Viak er et av Norges største rådgivende ingeniør-, plan- og arkitektfirmaer. Vår visjon er å være den fremste arena for samfunnsutvikling. Vi har for denne stillingen inngått et samarbeid med næringsutviklingsselskapet for Sauda Kommune gjennom www.sildikonvalley.no. Vi jobber for å realisere en ny vegforbindelse mellom Sauda og E134 i Etne. Nå er vi på jakt etter en student som kan hjelpe oss i arbeidet. Prosjektet er avgrenset til bærekraftig massehåndtering.

I prosessen vil du samarbeide tett med en student i sommerjobb (tilsvarende som deg), mulighetsutvikler i Sauda, ansatte hos Asplan Viak og i Etne kommune. Arbeidssted kan være fleksibelt, både Gründerloftet i Haugesund, Asplan Viak i Haugesund og lokaler i Sauda er mulige lokasjoner.

Vi ser for oss at dine viktigste arbeidsoppgaver vil være å se på muligheter for:

  • Bruk av masser for å etablere næringsareal i Sauda eller Etne
  • Bruk av masser som miljøtiltak over sedimenter i Saudafjorden
  • Kommersielt salg av masser / knust fjell
  • Besparing i klimagassutslipp ved «gjenbruk» av masser
  • Andre positive ringvirkninger

Kvalifikasjoner

  • Fortrinnsvis 3.-5. års studenter i arealplanlegging, ingeniørfag vegbygging eller bærekraft. Andre interesserte oppfordres til å ta kontakt.
  • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.

For å lykkes i rollen; ser vi for oss at du er initiativrik, selvgående, god på å kommunisere og samarbeide med andre.

Vi tilbyr deg sjansen til å være med å forme et samfunn i endring.
Vi tilbyr en sommerjobb der du blir kjent med store deler av Haugalandet. Bærekraftig utnyttelse av masser blir stadig mer vektlagt i tunnelprosjekter. Din leveranse er derfor en viktig brikke for realisering av en ny forbindelse mellom Sauda og E134 i Etne. Vegen skaper et nytt bo- og arbeidsmarked og åpner muligheter både for næringsliv, fastboende, hyttefolk og besøkende.


Asplan Viak og For Sauda legger vekt på mangfold, og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.
Det er Harald Løland, mulighetsutvikler i For Sauda, som vil være hovedkontakt både i søknadsprosess og i arbeidssituasjonen