Detaljer

 • Bedrift
  Statkraft AS
 • Søknadsfrist
  20.01.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Energi- og vannforsyning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3329593
 • Se her for andre jobber fra Statkraft AS

Sommerjobb for ingeniørstudenter

Statkraft Production (P) business area is developing European flexible generating assets jointly with business area Market Operations as joint asset owners. In addition, P operates the joint assets and provides Operation&Maintenance services to other Statkraft business areas. 

Statkraft Production sin sentrale stabsenhet, PT, Technology, Project and Process utøver faglig styring innenfor drift- og vedlikeholdssystemer, bygg, el-mekanisk og vind. PT støtter prosjekter og drift innenfor nevnte fagområder.

Vil du lære mer om energibransjen? 

Sommerjobb for engasjerte ingeniørstudenter

Statkraft Energi, Technology, Project and Process (PT) søker 7 - 9 ingeniørstudenter med faglig bakgrunn fra bygg, elektro, maskin, IKT, vassdragsteknikk eller geoteknikk, eventuelt kombinasjoner av disse, til sommerjobbene 2021 i "PT". Arbeidssted vil være  på Statkrafts hovedkontor på Lilleaker utenfor Oslo. Vi planlegger at sommerstudentene skal få mulighet til å besøke et eller flere av anleggene våre i løpet av sommeren.

Du vil få spesifikk opplæring for utførelse av de ulike oppgavene og i tillegg gis generell opplæring i de aktuelle fagområdene. Arbeidsperioden vil være medio juni – medio august. Nærmere datoer vil bli avtalt med studentene som ansettes. Du må medregne to uker ferie midt i perioden. Som avslutning av sommerjobbene holder studentene en presentasjon av oppgavene de har jobbet med gjennom sommeren for Statkraft.

 

Aktuelle oppgaver sommeren 2021 vil være:

 • Vindkraft – sammenstilling av data for tilstandsanalyser på vindturbiner
 1. Kartlegge og samle driftsdata fra vindparker
 2. Analysere driftsdata for å identifisere korrelasjoner med kjente feilmoder
 3. Kartlegge andre relevante sensorteknologier og datakilder som er tilgjengelig i markedet og vurdere hva disse vil kunne tilføre sammenstilt med eksisterende driftsdata
 4. På bakgrunn av ovenstående foreslå nye korrelasjonshypoteser
 • Vannkraftgeneratorer – virkningsgradmålinger
 1. Sette seg inn i standarder og måleoppsett for virkningsgradsmåling på generator
 2. Beskrive forslag til måleoppsett og rapporteringsrapport for virkningsgradsmåling på utvalgte generatorer. Vurdere kostnader for innkjøp/leie av nødvendig måleutstyr
 3. Utføre målinger hvis tiden strekker til, alternativt vil målinger bli vurdert som en videreføring et år senere
 • Anleggsmodellering og informasjonsstrukturering RDS (reference designation system)
 1. Modellering av Statkrafts vannkraftverk i tråd med ny struktur for teknisk anleggsinformasjon, RDS
 2. Oppsett av signaler i ny struktur og mapping mot eksisterende strukturer
 3. Utvikle modelleringsretningslinjer
 • Modellering av elektriske anlegg
 1. Modellering av høyspennings- og mellomspenningsanlegg i PowerFactory
 2. Eventuelt integrering av GIS (geografisk informasjonssystem) i modeller for linjer
 3. Utvikle modelleringsretningslinjer
 • Dam sikkerhet og -strategi
 1. Porteføljeplanlegging av Statkrafts dammer, inkludert risikovurdering
 2. Kartlegging av oppstrøms skader til fyllingsdammer
 3. Kontroll og systematisering av setningsmålinger
 • Rapporteringsverktøy for NDT (Ikke destruktiv kontroll)
 1. Utvikling av bilderapporteringsverktøy fra NDT-kontroller til bruk på nettbrett Verktøyet skal kombinere bilder og teknisk dokumentasjon for overføring til Statkrafts vedlikeholdssystem
 2. Periode ute på anlegg for opplæring og implementering må påregnes

 

Din profil:

Vi søker engasjerte, dyktige og selvstendige studenter med gode samarbeidsegenskaper og som har fullført 3. eller 4. klasse på høyskole-/universitetsnivå innenfor ovennevnte fag. Arbeidsspråket i Statkraft er engelsk og du må ha gode engelskkunnskaper. Den avsluttende presentasjonen holdes på engelsk.

 

Noen av oppgavene vil kunne bli løst av flere studenter i samarbeid. Sammenslåing av oppgaver eller justering av oppgaveinnholdet i forhold til det som er beskrevet over vil kunne skje. Søkere bes om å oppgi hvilke oppgaver de primært søker.

Kontaktperson oppgave 1:         Jørgen Togstad             (mob: 995 34 951)

Kontaktperson oppgave 2:         Geir Aalvik                   (mob: 911 06 262)

Kontaktperson oppgave 3:         Erik Wiborg                  (mob: 980 27 658)

Kontaktperson oppgave 4:         Rodrigo Muniz              (mob: 483 48 273)

Kontaktperson oppgave 5:         Robin Wood                 (mob: 970 02 928)

Kontaktperson oppgave 6:         Kjell-Tore Fjærvold       (mob: 915 56 769)

 

Kontaktperson for generelle opplysninger om sommerjobbene: Jan Petter Haugli (mob: 916 55 610).

Interessert? Send din søknad med CV og karakterer via linken «Søk her».