Sommarjobb, nettjournalist i NRK P3

Norsk rikskringkasting AS

Media, informasjon og PR

P3.no er i medvind – aldri før har så mange lese journalistikken vi lager for tenåringar og unge vaksne i Noreg. No treng vi sommarvikarar i Oslo og Trondheim, og kanskje er det deg vi leiter etter?

Journalistikken på P3.no famnar om eit bredt spekter av innhald og forsøker å vise ei litt anna side enn andre medium. Vi tek oss tid til å dykke ned i tema som dei unge er oppteken av eller nysgjerrige på, og set kvalitet og visuelle verkemiddel høgt. Vi leter etter deg som kan finne eigne idear og som vil skrive viktige saker om ung verkelegheit og populærkultur.

Du har ei interesse for sosiale medium, ung kultur og det som rører seg i samfunnet, og du veit kvar du finn dei unge på nett.

Arbeidsoppgaver:

Det å jobbe som journalist i nett- og sosiale medium-redaksjonen i P3, inneber å jobbe med journalistikk som treffer og som er viktig for målgruppa i P3. 

Det betyr å jobbe fram eigne, gode saker til P3.no og våre some-kanalar, og jobbe for at P3 og NRK får mest mogleg ut av det som andre redaksjonar og produksjonar i P3 lagar av innhald. Dette gjeld både på nett og i sosiale medium. 

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring med å jobbe redaksjonelt
 • Interesse av og kunnskap om korleis unge brukar nett og sosiale medium
 • Innsikt i, og ønske om, å forstå kva unge i Noreg er og bør vere opptekne av
 • Godt språk og god penn
 • Video- og fotokompetanse er topp, men ikkje eit krav  

Personlige egenskaper:

 • Du er rik på idéar 
 • Du er god til å samarbeide
 • Du jobbar godt og målretta med både større og mindre arbeidsoppgåver
 • Du jobbar godt med både korte og lange tidsfristar
 • Du klarar å prioritere

Vi tilbyr:

 • Eit sosialt, ungt og spennande arbeidsmiljø
 • Samarbeid med nokre av dei største og beste redaksjonane og produksjonane i NRK og P3
 • Erfaring med fleirmedialt arbeid
 • Løn etter avtale og etter NRKs lønningsnivå og avtaleverk 
 • Stillingen kan vere i Oslo eller Trondheim