Solo fløyte og gruppeleder med alterneringsplikt til tutti / Principal Flute and Section Leader, obligation to play tutti 

Norsk rikskringkasting AS

Media, informasjon og PR

CLICK HERE FOR: ENGLISH VERSION

KORK leter etter sin nye solofløytist. Vi tilbyr deg en spennende jobb med varierte arbeidsoppgaver.

Vi er stolte av vår allsidighet. Vårt kjernerepertoar er klassisk symfonisk musikk. Like fullt spenner vårt repertoar over mange ulike musikksjangre, og vi er opptatt av å sikre høy kvalitet i alle prosjektene våre. 
 
Størrelsen på orkesteret gjenspeiles i vår kammermusikalske tilnærming til orkesterrepertoaret. Vi ønsker at hver enkelt musiker tar initiativ og bidrar aktivt til musisering. For å ivareta dette må gruppeleder legge til rette for rotering med alternerende. Stillingen innebærer i tillegg å spille altfløyte og/eller piccolo ved behov.  
 
Søknad sendes via webcruiter, og må inneholde videoopptak etter anvisning under for å bli vurdert for videre prøvespill. 

For å garantere at opptaket ikke er redigert skal du være synlig gjennom hele opptaket.  

En smarttelefon vil gi gode nok opptak. Sørg for at du har passende avstand mellom mikrofon og instrument, og film liggende (landskapsmodus). Hele instrumentet skal være synlig. 

Videoen skal lastes opp på Youtube. Merk av for ‘ikke oppført’, og sett linken til videoene inn i søknaden. Videoer som blir sendt på annen måte vil bli avvist. 

Obligatoriske oppgaver for videoopptak: 

Mozart fløytekonsert nr. 2 i D-dur KV 314, hele 1. sats, med akkompagnement og kadens

Stravinsky: Utdrag fra Ildfuglen Suite, 1919 versjon. Fra tall 9 til og med 5. takt etter tall 18 

Bizet: Entr´acte fra Carmen 

Link til utdragene for videopptak:

https://fido.nrk.no/ae7fdd0386a1075ae7d97123e557824e0bbbfaee3bf377c52cf75c3e773e26f5/Flute%20Audition%20-%20Video%20pre-round%20-%20Orch.%20excerpts.pdf

Opptakene kan deles i to: 

Videoen med Mozart skal filmes som et sammenhengende opptak og skal ikke redigeres. 

Videoen med orkesterutdragene skal filmes som et sammenhengende opptak og skal ikke redigeres. 

Utvalgte kandidater inviteres til prøvespill på bakgrunn av den innsendte videoen. 

Prøvespillet gjennomføres i NRK, Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1, Oslo, fredag 25., lørdag 26. og søndag 27. mars 2022. 

Til prøvespillet kreves: 

Mozart: Fløytekonsert nr. 2 i D-dur, KV314, 1. og 2. sats med kadenser 

Nielsen: Konsert for fløyte og orkester 1. sats 

Orkesterutdrag 

Disse utdragene vil være tilgjengelig som pdf-filer på våre nettsider www.nrk.no/KORK  minimum 3 uker før prøvespillet.


Spørsmål om prøvespillet rettes til orkesterprodusent Ann-Cathrin Eriksen, 

ann-cathrin.eriksen@nrk.no 

Tiltredelse: Etter avtale. 

Les mer: KRINGKASTINGSORKESTRET
NRK.no/stilling