Detaljer


Sogn og Fjordane Energi søker trainee innan berekraft

Om stillinga

Å sikre berekraftige løysingar, og bidra i kampen mot dei store klimautfordringane, er berebjelkar i Sogn og Fjordane Energi (SFE) si verksemd. I SFE arbeider vi kvar dag med å skape ei fornybar framtid. Vil du starte jobbkarrieren din med noko som gir meining? Vi er på jakt etter deg som vil delta i vårt arbeid med klimanøytralitet, eller deg som vil bidra i arbeidet med elektrifisering.

Klimanøytralitet

Ein sentral del av klima- og berekraftsarbeidet er å redusere våre eigne utslepp. Vi må starte med oss sjølve og redusere vårt klima-og miljømessige fotavtrykk. FN sine berekraftsmål står høgt på vår agenda, og vi skal vere klimanøytrale i 2021. Det handlar om å ta eit steg vidare i vårt ambisiøse klima- og miljøarbeid.

Arbeidsoppgåver

Som trainee innan vårt interne klimarbeid har du gode mogleg-heiter for påverknad og utvikling.Sentralt for SFE sitt arbeid innan dette området:

•Identifisere og konkretisere kriterier og målparametre som grunnlag for klimaarbeidet.

•Kartlegge, vurdere og bidra til å etablere tiltak, samt sikre at vi leverer i tråd med våre målsettingar.

•Rapportering i høve til berekraft/klima/miljø.

Kvalifikasjonskrav

Du har høgare utdanning innan klima, miljø, energi, eller teknologi.

Felles krav til alle som søkjer stilling som Framtidsfylket Trainee

 • Minimum bachelor eller mastergrad
 • Maksimalt tre års arbeidserfaring etter endt studie
 • Norsk som arbeidsspråk - munnleg og skriftleg

Om deg

 • Du har gode samarbeids-og kommunikasjonsevner.
 • Du er kreativ, utviklings- og moglegheitsorientert.
 • Du jobbar strukturert og målretta.
 • Du er eit friskt pust inn i vår organisasjon

Vi tilbyr

Å erstatte fossile energikjelder med fornybar energi er ei sentralløysing på klimautfordringane. Å elektrifisere samfunnet, og utvikle nye framtidsretta energiløysingar, er ein naturleg del av å vere ein stor produsent og distributør av fornybar energi.

Som trainee innan elektrifisering får du høve til å delta i våre innovasjons- og utviklingsprosessar for framtidas løysingar. Sentralt for SFE sitt arbeid innan dette området:

•Arbeide med våre satsingar innan elektrifisering og nullutsleppsløysingar.

•Drive fram innovasjons- og utviklingsprosjekt innan elektrifisering og nye berekraftige energiløysingar, både i eigen organisasjon og saman med relevante partnarar.

Som Framtidsfylket Trainee får du

 • Ein spennande jobb og eit nettverk med andre traineear i bedrifter i Vestland
 • Fagleg og personleg utvikling
 • Innsyn i eit mangfaldig næringsliv i vår region
 • Fire traineesamlingar og ein utanlandstur saman med dei andre traineeane i ordninga

Vi oppmodar kvinner om å søke

Kontaktperson

Ole Bent Søreide

 • 913 91 733
 • ole.bent.soreide@sfe.no

Område: Gloppen

Tilsetting: August 2021 til august 2022.


 
Registrer deg på Karriere.no
 • Karriere Jobbmatch
 • Bedrifter ser relevante kandidater
 • Kom i kontakt og motta jobbtilbud
 • Du velger selv din synlighet
 • Over 90.000 registrerte kandidater