Smidig teamleder til Teknologi

Norsk rikskringkasting AS

Media, informasjon og PR

Sjekker du været på Yr? Eller liker du kanskje å høre på P3morgen? Har du fulgt med på Heimebane, Exit, Stjernekamp, Julekalenderen, Førstegangstjenesten eller hørt på en av podkastene våre? Vi er ganske sikre på at du har et forhold til NRKs innhold. Men visste du at vi har et stort utviklingsmiljø i NRK som leverer dette innholdet til deg på digitale plattformer? 

Vi i NRK lager tjenester som brukes av hele Norges befolkning hver eneste dag og vi har ansvar for å utvikle og forvalte disse på et stort antall plattformer.  Du kjenner oss som NRK.no, NRK TV, NRK Radio, NRK Super og Yr. Hos oss finner du også NRK beta som er NRKs teknologiblogg og en sandkasse for teknologi og medier.  Det er fint å jobbe med noe som folk rundt deg bruker og er opptatt av, men det spesielle med våre produkter er at NRK har et tydelig allmennkringkasteroppdrag. Vi jobber for å oppfylle demokratiske, sosiale og kulturelle behov i samfunnet. Intet mindre. Dette samfunnsoppdraget gjennomsyrer alt vi gjør, hvordan vi prioriterer og hvordan vi forholder oss til publikumet vårt.

Om oss og teamene

Teamene som jobbe for Teknologiavdelingen har ansvaret for alt av systemer, utstyr og studioer som brukes for å produsere og publisere NRK sitt lyd og videoinnhold. NRK er Norges største mediehus, og folkene som jobber i disse teamene har spisskompetanse på dagens teknologier for dette. Men miljøet står nå overfor en rivende teknologisk utvikling, noe som medfører store endringer både for teamene, tjenestene de leverer og miljøene i NRK som er avhengig av disse tjenestene for å kunne produsere og publisere.

Et av områdene i denne avdelingen er Plattform. Felles for alle teamene her er at vi ønsker å gjøre systemutvikling enklere gjennom self-service, høy kvalitet med monitorering og Devops og smidige arbeidsmetoder. Teamene i dette området som vi nå trenger én felles teamleder for er:

  • Kjerne: Utvikler og leverer kjernetjenester for fundamentet som trengs for produksjon og utspilling av flermedialt innhold
  • Lagring: Forenkle innholds- og systemutvikling, ved å utvikle fleksible lagringstjenester
  • Nettverk: Muliggjør utvikling, produksjon og utspilling ved å drifte og videreutvikle nettverk i NRK

Hvem vi ser etter

Vi vil gjerne snakke med deg om du eksempelvis har jobbet som smidig coach i flere ulike miljøer, men har nå et ønske om å ta større eierskap til ledelsen av ett eller flere team og den verdien dere kan skape sammen over tid. Du er ute etter litt ekstra utfordringer, som du vil få både gjennom å innovere over helt ny teknologi samtidig som du skal forme teamets tankesett og arbeidsform.

Men du blir ikke alene i dette. Du vil oppleve at NRK er et av de teknologiske miljøene i Norge som ligger lengst fremme når det gjelder digital produkt- og tjenesteutvikling. Vi ønsker å bidra til din kompetanseutvikling, men også at du skal bidra til videreutvikling av vår aktive faggruppe for smidig ledelse og metodikk. Hvis du vil, er det store muligheter for å representere NRK gjennom talks på konferanser eller å skrive artikler for NRKbeta om digital produktutvikling.

Vi tilbyr:

Hva vi tilbyr

Hos NRK finner du stort mangfold. Både faglig, kulturelt og sosialt. Her finner du mange populære arenaer der vi møtes for å oppleve, trene, diskutere, feste, spille eller helt andre ting. Vi har mange ulike bedriftslag, vinter- og sommerleker, og et populært treningsrom. I tillegg arrangeres det flere faglige arrangement, som spennende innovasjonsdager, fagdag, pitche-dager, førpremierer, seminar og konferanser. Der vi høster og deler kunnskap, og diskuterer fag.

Hos NRK får du være med på et spennende og viktig samfunnsoppdrag. Hos NRK får du være med på et spennende og viktig samfunnsoppdrag. Du får mulighet til å samarbeide med svært dyktige medarbeidere og ledere, og ta del i fellesskapet i et godt og kreativt arbeidsmiljø.  

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, svært gode pensjons- og forsikringsordninger, og velferdstilbud.