Smidig teamleder for Publikumsprodukter

Norsk rikskringkasting AS

Media, informasjon og PR

Har du fulgt med på Stjernekamp, Heimebane, UXA, eller Kåss til kvelds? Gleder du deg til Julekalenderen – eller er du den som sitter klistret til julesjakken? Fulgte du NRKs valgdekning, med valgomat, valgresultater, debatter og dokumentarer? Har du sett våre digitale dybdesaker på NRK.no slik som Griseindustriens brutte løfter, Avslørt av mobilen eller Slik blir klimaet der du bor? Vi er ganske sikre på at du har et forhold til NRKs innhold. Men visste du at vi har et stort design- og utviklingsmiljø i NRK som jobber tett med alle NRKs innholdsmiljøer for å skape gode visuelle konsepter og designe dette innholdet til deg – både på TV-skjermen og på digitale plattformer?

Om oss og teamet 

Produktområdet Visuelle historier i avdelingen Publikumsprodukter er ansvarlig for design, grafikk og utvikling for TV-programmer og redaksjonelle prosjekter på nett i tett samarbeid med alle innholdsmiljøer i NRK. Visuelle historier sørger for visuell helhet og rød tråd på ulike plattformer, og jobber for at NRK ivaretar og videreutvikler NRKs hovedprofil og mange sterke merkevarer. Området består i dag av rundt 60 ansatte fordelt på 4 team

Valget kommer annet hvert år som et viktig prosjekt i Visuelle historier på tvers av alle team og plattformer, men vi jobber også med veldig mye annet – både innenfor nyhetsfeltet, og innen kultur og underholdning, drama og sport. Vi er opptatt av å bidra til å forklare komplekse ting med informasjonsvisualisering – både i TV-dokumentarer og digitale spesialsaker på NRK.no. Vi jobber med å nå barn og unge gjennom NRK Super og P3, og vi når hele landet gjennom vårt samarbeid med distriktskontor og med NRK Sapmí.

Hvem vi ser etter 
Nå ser vi etter en teamleder til ett av disse teamene, og vil gjerne snakke med deg om du brenner for å lage digitale brukeropplevelser i verdensklasse. Teamet du skal lede vil jobbe innenfor fagdisiplinene digital design, grensesnittutvikling, infografikk, illustrasjon og motion design. Din jobb vil være å arbeidslede team, og samtidig bidra til å sikre at prosjektene de jobber med fremstår helhetlige på alle plattformer. Som teamleder vil du være en del av Visuelle historiers lederteam, og skal lede prosesser og prosjekter i samarbeid med resten av ledergruppa. Du vil være en viktig strategisk sparringspartner for lederteamet, og for teammedlemmene.  En viktig del av jobben er også å være en sparringpartner og brobygger ut i redaksjonene som teamet samarbeider med.

Arbeidsoppgaver:

 • Jobbe tett med strategisk leder, prosessleder og de andre teamlederne med å legge gode prioriteringer for oppdragene og forventningsstyre interessentene
 • Bemanne de prioriterte oppdragene, og bidra til å sikre fremdrift og holde evt deadlines
 • Sammen med de andre i området, bidra til tett og godt samarbeid med innholdsredaksjonene/oppdragsgiverne
 • Lede og fasilitere eget team, gjennom blant annet å jobbe for god intern teamhelse, lede møter, koordinere med eksterne prosjekter og interessenter, skjerme teamet fra unødig støy og påse at teamet har kompetansen og kapasiteten som kreves.
 • Bidra til å ta strategiske avgjørelser rundt hvor vi bør satse på innovasjon, hvor vi bør bevare eksisterende design, og vurdere hva som kan effektiviseres gjennom gjenbruk, verktøyutvikling og smarte samarbeid.
 • Bidra til smidighet og fremdrift ved å fjerne hindringer og sikre nødvendige møtepunkter, rolleavklaringer, beslutninger eller annet teamet trenger
 • Jobbe tett med strategisk leder, prosessleder og de andre teamlederne for å identifisere forbedringer av produktområdets organisering, roller og ansvar
 • Bidra inn i arbeidet som er i gang med å forbedre områdets bestillings- og prioriteringsprosesser og samarbeid med innholdsredaksjonene

Kvalifikasjoner:

Det vil være en stor fordel med erfaring fra kreative designprosesser, og samspillet mellom design og IT-utvikling i disse prosessene. Har du i tillegg erfaring fra mediebransjen, har du kanskje også erfaring med å legge til rette for kreative prosesser som involverer både designere, teknologer og redaksjonelle innholdsmiljø.

Du må ha god kompetanse innen smidig ledelse og tankesett, og ha god erfaring i å bruke dette på ulike måter i din rolle som teamleder. Selv om du formelt sett ikke får personalansvar, må du trives godt med å lede mennesker både enkeltvis og i teamsamarbeid, og være genuint opptatt av å få det beste ut av folk.

Du må også kunne håndtere stor kompleksitet og tidvis redaksjonelle tidsfrister.

Har du i tillegg noe erfaring med organisasjonsdesign og -utvikling vil dette være et stort pluss. Det vil gjøre deg til en positiv bidragsyter i arbeidet med å kontinuerlig forbedre hvordan hele området er organisert i ulike team og ledet.

Kvalifiserte kandidater har høyere relevant utdanning fra universitet eller høyskole og har gode kommunikasjonsevner i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner, engasjement og gjennomføringskraft
 • Trives med omgivelser i stadig endring
 • Kan legge store planer og samtidig ha kontroll på de små detaljene
 • Ha sterk evne til å motivere andre og bygge tillit
 • Kommuniserer godt med ulike fagmiljøer

Vi tilbyr:

Hva vi tilbyr

Hos NRK finner du stort mangfold. Både faglig, kulturelt og sosialt. Her finner du mange populære arenaer der vi møtes for å oppleve, trene, diskutere, feste, spille eller helt andre ting. Vi har mange ulike bedriftslag, vinter- og sommerleker, og et populært treningsrom. I tillegg arrangeres det flere faglige arrangement, som spennende innovasjonsdager, fagdag, pitche-dager, førpremierer, seminar og konferanser. Der vi høster og deler kunnskap, og diskuterer fag.

Hos NRK får du være med på et spennende og viktig samfunnsoppdrag. Hos NRK får du være med på et spennende og viktig samfunnsoppdrag. Du får mulighet til å samarbeide med svært dyktige medarbeidere og ledere, og ta del i fellesskapet i et godt og kreativt arbeidsmiljø.  

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, svært gode pensjons- og forsikringsordninger, og velferdstilbud.