• Bedrift
  Eidsvoll kommune
 • Søknadsfrist
  15.08.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  2080, EIDSVOLL
  EIDSVOLL
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4688637
 • Se her for andre jobber fra Eidsvoll kommune
 • Oppdatert 30.06.2022
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Eidsvoll kommune

SLT-koordinator/ruskonsulent

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stillingen er nyopprettet og tilhører virksomheten Familiens Hus som består av utekontakttjeneste, avdeling for helsestasjon- og skolehelsetjeneste, PP-tjeneste og barneverntjeneste, og er et tverrfaglig, helhetlig tilbud til barn/unge i kommunen. Eidsvoll kommune ligger kun 35 minutter med tog fra Oslo. Togavganger er 3-4 ganger per time. 

100 % fast stilling som SLT-koordinator/ruskonsulent ledig fra 01.01.23

Innsatsområdet for stillingen er å være bindeleddet mellom nivåer og ulike tjenesteområder samt sikre at alle som arbeider med rus og kriminalitetsforebyggende tiltak samordner sitt arbeid. Stillingen skal bidra til å identifisere utfordringer og til å videreutvikle rus og kriminalitetsforebyggende tiltak. 

Stillingen vil inneha en nøytral rolle mellom de ulike tjenestene i Eidsvoll kommune med fokus på tverrfaglig samarbeid. 

Utdanning i forhold til stillingen: Minimum bachelor i helse eller sosialfaglig med videreutdanning innen rusarbeid og/eller psykisk helse. Annen relevant høgskoleutdanning med videreutdanning innen rus og psykisk helse kan vurderes. 

Arbeidsoppgaver:

 • Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak
 • Initiere tiltak som har forebyggende/kriminalitets forebyggende effekt
 • Tilrettelegge for nært samarbeid mellom ulike instanser og profesjoner
 • Samhandling med relevante tjenester internt i kommunen og eksternt
 • Dialog med frivillige lag og foreninger
 • Delta i ulike samhandlings forum
 • Ansvar for kommunens forebyggende rusarbeid for ungdom under 18 år
 • Være en del av rådgivende enhet for russaker i kommunen
 • Samarbeid og kontaktledd inn mot politi og påtale
 • Kartlegging av behov for tjenester, utredning og behandling
 • Individuell oppfølging
 • Ansvar for å innkalle og gjennomføre møter med personer med vilkår
 • Gi informasjon, råd og veiledning til personer som ilegges møteplikt
 • Koordinere tiltak og tjenester
 • Gi kunnskapsbasert informasjon om risiko og skadevirkninger ved narkotikabruk
 • Motivere for endring og myndiggjøring
 • Tilrettelegge for et godt innhold i tjenesten, både helse- og sosialfaglig, og skape god samhandling og samarbeid med øvrige tjenester
 • Veiledning til foreldre/foresatte og andre samarbeidspartnere
 • Dokumentere i fagsystemer

 

Kvalifikasjoner:

 • Minimum bachelor i helse eller sosialfaglig med videreutdanning innen rusarbeid og/eller psykisk helse. Annen relevant høgskoleutdanning med videreutdanning innen rus og psykisk helse kan vurderes. 
 • Stor forståelse og kunnskap/erfaring fra arbeid innenfor rusfeltet, psykisk helsearbeid, kriminalitetsforebyggende arbeid og relasjonsarbeid. 
 • Erfaring fra koordineringsarbeid.
 • Ha kjennskap til tiltak og virkemidler innenfor kommunens arbeid og forvaltningspraksis; inneha god systemforståelse.
 • Kompetanse på aktuelt lovverk og tjenesteforståelse
 • God digital forståelse
 • Krav om meget gode norskkunnskaper
 • Krav om førerkort for personbil,  søker må kunne disponere egen bil til bruk i arbeidet
 • Personlig egnethet vil bli tungt vektlagt
 • Politiattest kreves.
 

Personlige egenskaper:

 • Du er nytenkende og trygg i arbeidet med utvikling av nye tjenester som skal være bærekraftige i fremtiden
 • Du er god til å kommunisere,  har gode samarbeidsevner og er god på relasjonsbygging
 • Du har evnen til å sette grenser og kommuniserer tydelig
 • Du har god kjennskap til og oversikt over hjelpeapparatets rammer og mandat
 • Du har stor raushet for mennesker som strever og er kreativ på løsninger i en hektisk hverdag
 • Du har god struktur og ryddighet, og kan planlegge eget arbeid
 • Du er trygg og til å stole på
 • Positiv, fleksibel, løsningsorientert og med stor arbeidskapasitet


Vi tilbyr:

 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Samarbeid med dyktige kollegaer i et tverrfaglig miljø
 • Lønn etter h.t.a.
 • Fleksitidsordning
 • Gode pensjonsordninger
 • Fri gruppe- og ulykkesforsikring både i jobb og fritid


Arbeidstakere ansettes i Eidsvoll kommune på de vilkår som til enhver tid gjelder i lover, reglementer og tariffavtaler. Ved tilsetting vektlegges det generelle kvalifikasjonsprinsipp, dvs. utdanning, praksis og skikkethet for stillingen.

Vi ber om at alle benytter vårt elektroniske rekrutteringsverktøy (Webcruiter), da dette gir grunnlag for utvidet søkerliste - følg link: "Søk på stillingen".

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25.

Ønsker kun kontakt med søkere til stilling.

   

 • Bedrift
  Eidsvoll kommune
 • Søknadsfrist
  15.08.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  2080, EIDSVOLL
  EIDSVOLL
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4688637
 • Se her for andre jobber fra Eidsvoll kommune
 • Oppdatert 30.06.2022