Detaljer


Skogsarbeider

Dette er en kompetanselisting som forteller noe om hvilken kompetanse som finnes i bedriften. Den kan ikke søkes på nå, men du kan legge igjen et HINT for å vise din interesse.

Innlandet Skogstjenester AS driver med skogrydding og trefelling. Vårt markedsområde er i hovedsak nordre Nordland og Troms