Skipsfører/Overstyrmann ferger

Atrium Rekruttering AS

Rekruttering og bemanning

Vi søker kandidater til skipsførere og overstyrmenn på fergesamband i Rogaland og Møre og Romsdal for snarlig oppstart.

Ta gjerne kontakt på telefon eller e-post dersom du har mer spørsmål om stillingene.

Kvalifikasjoner:

  • Sertifikat D3 – D1 (minimum skipsførerrettigheter 3000BT)
  • ROC sertifikat
  • Helseerklæring for sjøfolk
  • Ønskelig med passasjer og krisehåndteringskurs
  • Ønskelig med HMOB
  • Videregående sikkerhetskurs