Ledig stilling

Fjord1 ASA

Skipsførar i sambandet Jondal-Tørvikbygd, pt. MF Samlafjord

Ferger

Bli med på verdas største grøne revolusjon innan ferjenæringa!

Fjord1 er ein verdsleiande pionèr innan det grøne skiftet, og vi skal vere den sikraste og mest
attraktive leverandøren av miljøvennleg ferje- og hurtigbåttransport i marknaden!


Fjord1 har ledig stilling som skipsførar i sambandet Jondal-Tørvikbygd.

Ruta er p.t. trafikkert av vår flotte elektriske ferge MF Samlafjord.

Skiftordning: Døgnskift(24 timer om bord - 24 timer i land) i 2 veker på og 2 veker av. Det er ein fordel å bu lokalt.

Ein flott jobb å kombinere med familieliv og fritid!

Kvalifikasjoner:

 • D3-sertifikat
 • ROC/GMDSS-sertifikat
 • ECDIS kurs
 • Sikkerheitskurs i høve til kvalifikasjonsføreskrifta
 • Krise-og passasjerhandtering
 • Gyldig helseattest

Personlige egenskaper:

 • Forståing og vilje til å gjennomføre bedrifta sine prioriteringar for å nå ønska målsettingar
 • Evne til å arbeide tett med andre mennesker over tid
 • Godt humør
 • God kommunikasjonsevne
 • Serviceinnstilt

Vi tilbyr:

 • Lønn vert gitt etter overenskomst mellom NHO Sjøfart og Norsk Sjøoffisersforbund
 • Gode kollegaer og godt arbeidsmiljø
 • Gode velferdsordningar
 • Skiftordning: Døgnskift(24 timer om bord - 24 timer i land) i 2 veker på og 2 veker av.