• Bedrift
  Skatteetaten
 • Søknadsfrist
  30.05.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3788962
 • Se her for andre jobber fra Skatteetaten

Divisjon informasjonsforvaltning søker leder for styringsstab

Skatteetaten

Offentlige tjenester og forvaltning

Er du en dyktig leder som har erfaring med styring i store virksomheter? 

Styringsstab har ansvar for å støtte divisjonsdirektøren i helhetlig og effektiv styring, samt å samordne alle enheter, med etablering og forvaltning av et samlet rammeverk for virksomhetsstyring i etaten. Styringsstab fastsetter og følger opp mål, oppdrag, resultatkrav og risikoer. Videre forvalter staben divisjonens budsjett, og følger opp og koordinerer prosjekteierskap. Seksjonen består av 14 dyktige medarbeidere. 

Styringsstab inngår i divisjon for informasjonsforvaltning. Divisjonen ivaretar Skatteetatens sentrale rolle som informasjonsforvalter i offentlig sektor. All innhenting og utveksling av data i Skatteetaten, både nasjonalt og internasjonalt, ligger innenfor divisjonens ansvarsområde. Divisjonen skal etablere og videreutvikle samarbeid med offentlige og private aktører, og drive frem prosesser for gjenbruk, og direkte utveksling av informasjon.

Vi søker nå etter en dyktig seksjonssjef som er opptatt av Skatteetatens samfunnsoppdrag, og som er dyktig i det å få med seg folk for å finne bedre løsninger. 

Arbeidsoppgaver:

Stillingen har et betydelig nedslagsfelt, og du kommer til å samarbeide bredt og ha et stort spenn i oppgaver, herunder blant annet:

 • lede og videreutvikle divisjonens virksomhetsstyring, herunder strategi, planarbeid og resultatoppfølging
 • løpende oppfølging av avdelinger og staber, samt tilrettelegge for god og koordinert styring og samhandling i divisjonen
 • sikre god og tett dialog med Virksomhetsstyring i skattedirektoratet
 • forvalte divisjonens budsjett
 • følge opp og koordinere prosjekteierskap
 • ivareta beredskap og sikkerhet, herunder fasilitere divisjonens avviks- og krisehåndtering
 • kvalitets- og risikoansvar

Kvalifikasjoner:

 • mastergrad eller tilsvarende innen relevant fagområde. Særlig relevant erfaring kan gi unntak fra utdanningskravet.
 • dokumenterte resultater innen virksomhetsstyring fra større virksomhet
 • solid kjennskap til eller erfaring fra offentlig sektor
 • erfaring med ledelse og endringsprosesser
 • meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • ønskelig med kjennskap til digitalisering og utviklingsarbeid
 • ønskelig med kunnskap om kravene til styring i offentlig sektor, og om balansen mellom politikk og forvaltning

Personlige egenskaper:

Som leder i Skatteetaten må du i tillegg evne å tenke helhetlig, og gjennom samarbeid på tvers av ulike fagmiljøer, har du en sterk interesse i å nå resultater for hele virksomheten. Du motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på lederskap, og er villige til å utvikle eget lederskap.

 • gode samarbeidsevner
 • analytisk, med evne til å se sammenhenger mellom strategisk og operativt nivå
 • utviklingsorientert, med evne til å skape resultater gjennom andre
 • gjennomføringsevne og evne til å ta ansvar utover eget ansvarsområde
 • motiveres av å være i en lederrolle 

Vi tilbyr:

 • muligheten til å jobbe sammen med noen av de beste innen ditt fagfelt
 • mulighet for å jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder
 • muligheten til å jobbe med svært samfunnsaktuelle saker
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som seksjonssjef (kode 1211), fra kr 850 000 – kr 1 050 000 avhengig av kvalifikasjoner.
 
For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor alle intervjuer på video inntil videre.
Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Internasjonale grader/utdanning må være godkjent av NOKUT
Noe reisevirksomhet må påregnes.

 
 • Bedrift
  Skatteetaten
 • Søknadsfrist
  30.05.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3788962
 • Se her for andre jobber fra Skatteetaten