Detaljer

 • Bedrift
  Hyllestad kommune
 • Søknadsfrist
  Snarest
 • Sted:
  HYLLESTAD
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  SOGN OG FJORDANE
 • Arbeidssted:
  HYLLESTAD
 • Land:
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  2082500
 • Se her for andre jobber fra Hyllestad kommune

Sjukepleiarstillingar

Hyllestad kommune har ledig 2 x 100 % stilling som sjukepleiarar i omsorgstenestene.  Stillingane vil vere fordelt både i heimetenestene og på institusjonen.  Vi vurderer å legge ei av stillingane med turnus kun på natt, om ønskjeleg kan ein få tilrettelagt deltid ned til 60 % for nattstillinga.

Som sjukepleiar i Hyllestad kommune er du med å sikre at brukarane av omsorgstenestene får naudsynt pleie og omsorg, hjelp, støtte og tilsyn.

Arbeidsoppgåver

 • Utøve sjukepleie til brukarane
 • Ansvar for at brukarane får pleieplanar og at desse vert oppdatert og oppfulgt
 • Samarbeid med tilsynslege og legevakt, når ikkje avdelingssjukepleiar er til stades
 • På kveld, helg og natt - ta naudsynte avgjerder for at drifta kan gå til ansvarleg tenesteleiar er tilbake (t.d. vurdere behov og ev. innleige av vikar, kontakte teknisk vakt, yte naudsynt helsehjelp)
 • Medikamenthandtering
 • Delta i bakvaktsordning
 • Delta i legevaktsordning (pilotprosjekt frå desember 2019)
 • Ha kontakt med pårørande

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som sjukepleiar
 • Gjerne relevant erfaring
 • Gode norskkunnskapar
 • Førarkort for personbil
 • Du må kunne vise fram tilfredsstillande politi- og helseattest før tiltreding

Personlege eigenskapar

 • Ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Ha evne til å strukturera og koordinera arbeid i ein hektisk kvardag
 • Medansvar for å fremje eit godt arbeidsmiljø
 • Har evne til å jobbe sjølvstendig og løysingsorientert
 • Bidra til å skape kontinuitet, kvalitet og stabilitet på arbeidsplassen

Vi tilbyr

 • Spennande arbeidsoppgåver
 • Faglege og personlege utfordringar i eit godt og inspirerande arbeidsmiljø
 • Eit tverrfagleg arbeidsfellesskap med høg fagleg og etisk kompetanse
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Hjelp til å finne bustad

 

Velkomen som søkjar!

 

 
Stillingsannonse på karriere.no
 • 70.000+ unike brukere/mnd
 • Over 75.000 CVer registrert
 • Motta alle søknader ett sted
 • Integrasjon Nav, Finn og lokalaviser
 • Annonsering i sosiale medier