• Bedrift
  Aukra kommune
 • Søknadsfrist
  05.12.2021
 • Sted:
  AUKRA
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  MØRE OG ROMSDAL
 • Arbeidssted:
  AUKRA
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4207988
 • Se her for andre jobber fra Aukra kommune

Sjukepleiarar 2 x 100% fast stilling

Aukra kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

 

Se kildebildet

 

 

Vil du kome til denne vakre øya? Her er det moglegheit for gode opplevingar både i jobb og privat. Vakre naturopplevingar i nærområdet, jazz byen Molde 25 min køyretur unna. Romsdalseggen 7 mil unna, kulturopplevingar både på øya og på fastlandet. 

 

2 x 100% faste stillingar for sjukepleiarar.

Vi kan tilby: 

Vi har turnusar med langvaktordning( 14 timar) med arbeid kun kvar fjerde helg. Ein kan jobbe intensivt og ha lengre friperiodar. Vi utarbeider turnus ilag med kvar einskild. 

Sjukepleiarstudentar på 3 året vert oppmoda om å søke og kan få tilbud om stilling med forbehald om bestått bachelorgrad i juni 2022. 

Vi har tilbod om flexitillegg på 50 000 kr pr år om du er fleksibel og kan gå i fleire avdelingar og einingar. 

Stipendordning til vidareutdanning som kommunen har beskrevet i kompetanseplan. 

Kommunen har flyttegodtgjersle og kan være behjelpeleg med å finne bustad. 

 

 

Pleie og omsorg i Aukra består av: 

Langtidsplassar

Korttid, rehabilitering og avlastningsplassar

Heimetenester og omsorgsbustadar med heildøgns omsorg

Legevaktsatelitt som driftast av sjukepleiarar frå institusjon og heimetenesta. Tilsette får opplæring gjennom legevaktstenesta i Molde kommune.  

Dagsenter for eldre, dagaktivitet for psykisk helse og rus, dagaktivitet for tiltak funksjonshemma

Bufellesskap for tiltak funksjonshemma, avlastningsteneste

Heimetenesta og Institusjonstenesta har samarbeid på tvers, vi driftar blant anna felles nattevaktsturnus og felles legevaktsatelitt. Det er avgjerande at søkar er fleksibel og kan nyttast der oppgåva er.  

Tilsette i pleie og omsorg har tilgang til e-læringskurs gjennom  KS læring og veilederen.no.

Aukra kommune har tatt i bruk det nyaste av velferdsteknologi, og vi nyttar det aktivt i tenesta i pleie og omsorg. 

 

Krav til søkar: 

Godkjent autorisasjon

Godkjent politiattest

At du er med på utvikling og tilpassar tenestetilbodet ut frå endringar i samfunnet

Ser nytten av teknologi i tenesten

Du er god på kommunikasjon og samhandling, er fleksibel og kan arbeide på tvers av einingar og avdelingar

God datakonnskap

Må kunne beherske skriftleg og munnleg norsk

Personleg eigna for stillinga

 

 

Søkarliste:  

Du kan reservere deg frå søkarlista, men må grunngjeve kvifor i søknad. Opplysningar kan bli offentleggjort sjølv om du har bedt om å ikkje bli oppført på søkarlista jmf. Offentleglova §25. Du blir varsla om reservasjon ikkje vert tatt til følge. 

 

 

Søknad sendast elektronisk. 

 

 

 

 

 
 • Bedrift
  Aukra kommune
 • Søknadsfrist
  05.12.2021
 • Sted:
  AUKRA
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  MØRE OG ROMSDAL
 • Arbeidssted:
  AUKRA
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4207988
 • Se her for andre jobber fra Aukra kommune