• Bedrift
  Gulen kommune
 • Søknadsfrist
  31.05.2022
 • Sted:
  EIVINDVIK
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  EIVINDVIK
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4413907
 • Se her for andre jobber fra Gulen kommune
 • Oppdatert 05.05.2022
Ledig stilling

Gulen kommune

Sjukepleiar/vernepleiar, sone BBD

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Gulen kommune ligg vakkert til ved innløpet til Sognefjorden. Kommunen består av både fjell og kystlandskap, med 1500 øyer, holmar og skjær, som innbyr til eit aktivt friluftsliv både på land og ved sjøen. Kommunen har har 2300 innbyggjarar, ledig barnehageplass, og eit godt oppvekstmiljø for barn og unge. 

Sone BBD har ansvar for heimetenestene i områda Brekke, Byrknes og Dalsøyra. 

Gulen kommune har ledig inntil 100% fast stilling som sjukepleiar/vernepleiar ved sone BBD frå snarast/etter avtale. Stillinga er for tida knytt til turnus på Byrknes. Det kan ved behov vere aktuelt med arbeid i andre avdelingar. Det vert arbeid etter turnus, inkl. 3. kvar helg.  

Kommunen tilbyr løn over tariff, samt bonus på 40 000,- utbetalt gjennom dei to første åra.  

Arbeidsoppgåver vil verte tilpassa avhengig av om det er sjukepleiar eller vernepleiar som vert tilsett. Men i utgangspunktet ligg fylgjande oppgåver til stillinga: 

 • Sjukepleiefagleg ansvar og oppgåver. 
 • Pasientretta oppgåver, som til dømes pleie og oppfølging av brukarane  
 • Samarbeid med andre faggrupper, 2. linjeteneste m.fl.  
 • Andre oppgåver som måtte komme til

Kvalifikasjonar:

 • Autorisasjon som sjukepleiar 
 • Gode norskkunnskapar - både munnleg og skriftleg
 • Førarkort klasse B

Personlege eigenskapar:

 • Er fleksibel og kommuniserer/samhandlar godt med brukarar/pårørande og kollegaer
 • Vert motivert av å yte gode tenester til brukarane, og kan vere med å gje dei ein stabil og god kvardag
 • Tar initiativ, er strukturert, fleksibel og har gode samarbeidsevner
 • Å vere personleg eigna kan verte vektlagt ved tilsetjing

Anna:

 • Tenestespråket i Gulen kommune er nynorsk
 • Tilsetjing etter gjeldande lover, føresegner og avtalar
 • For tilsetjing innan pleie og omsorg, PU, i skule og i barnehage, vert det stilt krav om politiattest
 • Vi gjer merksam på at søkjarlister med namn, kjønn, alder og noverande stilling er offentleg informasjon. Dersom søkjarar likevel ber om konfidensiell handsaming, og grunnen for å unnta offentleggjering ikkje vert godkjent, får søkjaren høve til å trekke søknaden sin før offentleggjering

 

Vi tilby:

 • Løn over tariff, samt bonus på 40 000,- ved binding i to år. Ta kontakt med løn og personalavdelinga, 57782000, for å høyre meir om ordninga, utbetaling osv. 
 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar
 • Hjelp med å skaffe bustad

 

 

 

 

 • Bedrift
  Gulen kommune
 • Søknadsfrist
  31.05.2022
 • Sted:
  EIVINDVIK
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  EIVINDVIK
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4413907
 • Se her for andre jobber fra Gulen kommune
 • Oppdatert 05.05.2022