Detaljer

 • Bedrift
  Surnadal kommune
 • Søknadsfrist
  01.11.2020
 • Sted:
  SURNADAL
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Politi, brann og toll
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  MØRE OG ROMSDAL
 • Arbeidssted:
  SURNADAL
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3203784
 • Se her for andre jobber fra Surnadal kommune

Sjukepleiar/fagutviklingssjukepleiar, fast 100% stilling Heimetenesta

Heimetenesta har ledig fast 100% stilling som fagutviklingssjukepleiar/sjukepleiar

Stillinga inneber arbeid i turnus med f.t tredje kvar helg med oppgåver i heimesjukepleia og fagutvikling i heile eininga

 

Arbeidsoppgåver:

Ansvarsområde vil vere pleie og medisinsk oppfølging av pasientane i Heimetenesta i stilling som sjukepleiar i turnus. I tillegg kjem oppgåver innafor fagutvikling, internundervisning og prosjektarbeid i lag med leiarteamet. Det blir sett av dagar i veka til fokus på fagutvikling, internundervisning og prosjektarbeid. Fordeling av stillingsprosent mellom sjukepleiarstilling og fagutvikling vil kunne variere ut i frå behov og prosjekt som går, men ein reknar med at dette stort sett vil blir ei 50/50-deling.

Oversjukepleiar blir næraste overordna. Du vil arbeide tett med heile leiarteamet som prioriteringar og innhald i stillingsdelen som fagutviklingssjukepleiar.

Kvalifikasjonar:

- autorisasjon som sjukepleiar

- relevant etter- eller vidareutdanning er ønskeleg. 

Personlege eigenskapar:

- fagleg trygg

- kan bidra til utviklinga av eit godt arbeidsmiljø

- ha gode samarbeidsevner og evne til å motivere andre i arbeid og endring

- har god munnleg og skriftleg framstillingsevne

- har vilje og evne til sjølvstendig arbeid

Vi tilbyr:

- godt arbeidmiljø med vekt på fagutvikling og tverrfagleg samarbeid

- lønn i hht gjeldande avtaleverk

- gode pensjons- og forsikringsordningar

- flyttegodtgjersle i tråd med reglane i personalplanen

Tilsettingsvilkår:

Du må ha førarkort kl B. Tilfredsstillande politiattest, ikkje eldre enn 3 månader, skal leggast fram før tiltreding.