• Bedrift
  Gulen kommune
 • Søknadsfrist
  31.12.2022
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  5966, EIVINDVIK
  GULEN
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4641956
 • Se her for andre jobber fra Gulen kommune
 • Oppdatert 30.08.2022
Ledig stilling

Gulen kommune

Sjukepleiar

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Gulen kommune  har ledig inntil 100% vikarstilling som sjukepleiar frå snarast/etter avtale til 31.08.23. Det kan vere mulig med fast stilling i Gulen kommune etter dette. Oppgåvene er for tida knytt til arbeid på ved avdeling Dalsøyra, men det kan verte aktuelt med oppgåver i heile eininga. 

Turnusarbeid, 3. kvar helg. 

 

Arbeidsoppgåver

 • Hjelp og bistand til brukarar med ulike funksjonsnivå
 • Følgje opp dei daglege rutinene 
 • Medikamentadministrasjon
 • Andre sjukepleiefaglege oppgåver
 • Stedfortredar for avdelingssjukepleiar
 • Delta i dagleg drift
 • Andre oppgåver som måtte komme til

Kvalifikasjonar

 • Autorisasjon som sjukepleiar. Helsefagarbeidarar med autorisasjon kan også verte vurdert for tilsetjing
 • Førarkort klasse B
 • God skrifleg og munnleg framstillingsevne (norsk)

Personlege eigenskapar

 • Er fleksibel og kommuniserer/samhandlar godt med brukarar, påførande og kollegaer
 • Vert motivert av å yte gode tenester til brukarane våre, og kan vere med å gje dei ein stabil og god kvardag
 • Bidrar til eit godt arbeidsmiljø
 • Å vere personleg eigna kan verte vektlagt ved tilsetjing

Anna

 • Tenestespråket i Gulen kommune er nynorsk
 • Tilsetjing etter gjeldande lover, føresegner og avtalar
 • For tilsetjing innan pleie og omsorg, PU, i skule og i barnehage, vert det stilt krav om politiattest
 • Vi gjer merksam på at søkjarlister med namn, kjønn, alder og noverande stilling er offentleg informasjon. Dersom søkjarar likevel ber om konfidensiell handsaming, og grunnen for å unnta offentleggjering ikkje vert godkjent, får søkjaren høve til å trekke søknaden sin før offentleggjering

 

 

 

 • Bedrift
  Gulen kommune
 • Søknadsfrist
  31.12.2022
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  5966, EIVINDVIK
  GULEN
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4641956
 • Se her for andre jobber fra Gulen kommune
 • Oppdatert 30.08.2022