• Bedrift
  Gulen kommune
 • Søknadsfrist
  09.10.2021
 • Sted:
  EIVINDVIK
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  EIVINDVIK
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4009376
 • Se her for andre jobber fra Gulen kommune

Sjukepleiar

Gulen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Gulen kommune ligg vakkert til ved innløpet til Sognefjorden. Kommunen består av både fjell og kystlandskap, med 1500 øyer, holmar og skjær, som innbyr til eit aktivt friluftsliv både på land og ved sjøen. Kommunen har har 2300 innbyggjarar, ledig barnehageplass, og eit godt oppvekstmiljø for barn og unge. 

Gulen kommune har ledig fylgjande stillingar som sjukepleiar: 

 • 100% vikarstilling frå 03.01.22/etter avtale - 31.08.22. Oppgåvene er for tida knytt til arbeid ved avdeling Byrknes, men det kan verte aktuelt med oppgåver andre deler av eininga ved behov.
 • Inntil 100% vikarstilling frå 03.01.22/etter avtale - 31.01.23. Oppgåvene er for tida knytt til arbeid ved avdeling Dalsøyra, men det kan verte aktuelt med oppgåver andre deler av eininga ved behov.

Turnusarbeid, 3. kvar helg. 

Ta gjerne kontakt med kommunen dersom du er sjukepleiar og ynskjer å flytte til Gulen, men der du er avhengig av fast stilling, og derfor ikkje opplever det som aktuelt å søkje på desse vikariata, så kan vi ha ein dialog om aktuelle løysingar. 

 

Arbeidsoppgåver

 • Hjelp og bistand til brukarar med ulike funksjonsnivå
 • Følgje opp dei daglege rutinene 
 • Medikamentadministrasjon
 • Andre sjukepleiefaglege oppgåver
 • Stedfortredar for avdelingssjukepleiar
 • Delta i dagleg drift
 • Andre oppgåver som måtte komme til

Kvalifikasjonar

 • Autorisasjon som sjukepleiar. 
 • Førarkort klasse B
 • God skriftleg og munnleg framstillingsevne (norsk)

Personlege eigenskapar

 • Er fleksibel og kommuniserer/samhandlar godt med brukarar, pårørande og kollegaer
 • Vert motivert av å yte gode tenester til brukarane våre, og kan vere med å gje dei ein stabil og god kvardag
 • Bidrar til eit godt arbeidsmiljø
 • Å vere personleg eigna kan verte vektlagt ved tilsetjing

Anna

 • Tenestespråket i Gulen kommune er nynorsk
 • Tilsetjing etter gjeldande lover, føresegner og avtalar
 • For tilsetjing innan pleie og omsorg, PU, i skule og i barnehage, vert det stilt krav om politiattest
 • Vi gjer merksam på at søkjarlister med namn, kjønn, alder og noverande stilling er offentleg informasjon. Dersom søkjarar likevel ber om konfidensiell handsaming, og grunnen for å unnta offentleggjering ikkje vert godkjent, får søkjaren høve til å trekke søknaden sin før offentleggjering

 

Vi tilbyr:

 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar
 • Hjelp med å skaffe bustad
 • Løn etter tariff
 • God barnehagedekning i kommunen

 

 

 
 • Bedrift
  Gulen kommune
 • Søknadsfrist
  09.10.2021
 • Sted:
  EIVINDVIK
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  EIVINDVIK
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4009376
 • Se her for andre jobber fra Gulen kommune