• Bedrift
  Gulen kommune
 • Søknadsfrist
  20.03.2022
 • Ansettelsesform
  workTime.Dag
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  5966, EIVINDVIK
  GULEN
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  3974390
 • Se her for andre jobber fra Gulen kommune
 • Oppdatert 12.03.2022
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Gulen kommune

Sjukepleiar/ vernepleiar

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Gulen kommune ligg vakkert til ved innløpet til Sognefjorden. Kommunen består av både fjell og kystlandskap, med 1500 øyer, holmar og skjær, som innbyr til eit aktivt friluftsliv både på land og ved sjøen. Kommunen har har 2300 innbyggjarar, ledig barnehageplass, og eit godt oppvekstmiljø for barn og unge. 

Gulen kommune har ledig 100% fast stilling som sjukepleiar/vernepleiar frå snarast/etter avtale, for tida ved sone Eivindvik - Gulen sjukeheim. Sone Eivindvik - Gulen sjukeheim er ei av 12 einingar i kommunen. Eininga yter pleie- og omsorgstenester til heimebuande personar i Eivindvik-krinsen, samt til personane på sjukeheimen, som ligg i Eivindvik. Stillinga vil i første omgang vere knytt til sjukeheimen, men det kan vere aktuelt med oppgåver både i heimetenesta og på sjukeheimen ved behov.

Kommunen tilbyr løn over tariff, samt bonus på 40 000,- utbetalt gjennom dei to første åra.  

Arbeidsoppgåver vil verte tilpassa avhengig av om det er sjukepleiar eller vernepleiar som vert tilsett. Men i utgangspunktet ligg fylgjande oppgåver til stillinga: 

 • Hjelp og bistand til brukarar med ulike funksjonsnivå
 • Følgje opp dei daglege rutinene i avdelingane
 • Medikamentadministrasjon
 • Andre sjukepleiefaglege/vernepleiefaglege oppgåver
 • Stedfortredar for avdelingssjukepleiar
 • Andre oppgåver som måtte komme til

Kvalifikasjonar

 • Autorisasjon som sjukepleiar eller vernepleiar
 • Førarkort klasse B
 • God skrifleg og munnleg framstillingsevne (norsk)

Personlege eigenskapar

 • Er fleksibel og kommuniserer/samhandlar godt med brukarar, påførande og kollegaer
 • Vert motivert av å yte gode tenester til brukarane våre, og kan vere med å gje dei ein stabil og god kvardag
 • Bidrar til eit godt arbeidsmiljø
 • Å vere personleg eigna kan verte vektlagt ved tilsetjing

Anna

 • Tenestespråket i Gulen kommune er nynorsk
 • Tilsetjing etter gjeldande lover, føresegner og avtalar
 • For tilsetjing innan pleie og omsorg, PU, i skule og i barnehage, vert det stilt krav om politiattest. Det er også krav om negativ MRSA/TBC før oppstart for arbeid ved arbeid i institusjon.
 • Vi gjer merksam på at søkjarlister med namn, kjønn, alder og noverande stilling er offentleg informasjon. Dersom søkjarar likevel ber om konfidensiell handsaming, og grunnen for å unnta offentleggjering ikkje vert godkjent, får søkjaren høve til å trekke søknaden sin før offentleggjering

Vi tilbyr:

 • Løn over tariff, samt bonus på 40 000,- ved binding i to år. Ta kontakt med løn og personalavdelinga, 57782000, for å høyre meir om ordninga, utbetaling osv. 

 

 

 

 • Bedrift
  Gulen kommune
 • Søknadsfrist
  20.03.2022
 • Ansettelsesform
  workTime.Dag
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  5966, EIVINDVIK
  GULEN
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  3974390
 • Se her for andre jobber fra Gulen kommune
 • Oppdatert 12.03.2022