Detaljer

 • Bedrift
  Gulen kommune
 • Søknadsfrist
  03.12.2020
 • Sted:
  EIVINDVIK
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  EIVINDVIK
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3236222
 • Se her for andre jobber fra Gulen kommune

Sjukepleiar

2.utlysing

Gulen kommune har ledig 100% vikarstilling som sjukepleiar i tida 04.12.2020-02.09.2021. Oppgåvene er for tida knytt til arbeid ved avdeling Byrknes, men det kan verte aktuelt med oppgåver i heile eininga ved behov. 

Turnusarbeid, 3. kvar helg. 

 

Arbeidsoppgåver

 • Hjelp og bistand til brukarar med ulike funksjonsnivå
 • Følgje opp dei daglege rutinene 
 • Medikamentadministrasjon
 • Andre sjukepleiefaglege oppgåver
 • Stedfortredar for avdelingssjukepleiar
 • Delta i dagleg drift
 • Andre oppgåver som måtte komme til

Kvalifikasjonar

 • ÅAutorisasjon som sjukepleiar. 
 • Førarkort klasse B
 • God skriftleg og munnleg framstillingsevne (norsk)

Personlege eigenskapar

 • Er fleksibel og kommuniserer/samhandlar godt med brukarar, pårørande og kollegaer
 • Vert motivert av å yte gode tenester til brukarane våre, og kan vere med å gje dei ein stabil og god kvardag
 • Bidrar til eit godt arbeidsmiljø
 • Å vere personleg eigna kan verte vektlagt ved tilsetjing

Anna

 • Tenestespråket i Gulen kommune er nynorsk
 • Tilsetjing etter gjeldande lover, føresegner og avtalar
 • For tilsetjing innan pleie og omsorg, PU, i skule og i barnehage, vert det stilt krav om politiattest
 • Vi gjer merksam på at søkjarlister med namn, kjønn, alder og noverande stilling er offentleg informasjon. Dersom søkjarar likevel ber om konfidensiell handsaming, og grunnen for å unnta offentleggjering ikkje vert godkjent, får søkjaren høve til å trekke søknaden sin før offentleggjering

 

Vi tilbyr:

 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar
 • Hjelp med å skaffe bustad
 • Løn etter tariff
 • God barnehagedekning i kommunen