Detaljer


Sjefsingeniør, eventuelt overingeniør/senioringeniør

Region 7 har til sammen 17 ansatte fordelt på regionskontoret i Svolvær og tilsynskontorene i Harstad, Tromsø og Hammerfest.  Ved tilsynskontoret i Harstad er det 4 ansatte. Regionsjefen holder til ved regionskontoret og alle tilsynskontorene har en sjefsingeniør som har ansvar for daglig drift ved tilsynskontoret.  Det forventes også at sjefsingeniøren deltar i de øvrige oppgavene på tilsynskontoret.
Ved eventuelt internt opprykk, blir det ledig stilling som overingeniør/ senioringeniør. Det er fint om du skriver noe i søknaden om du er interessert i begge eller bare sjefsingeniør stillingen.

Arbeidsoppgaver


      For sjefsingeniør stillingen:

 • Daglig drift av tilsynskontoret
 • Sørge for optimal utnyttelse av ressursene 
 • Fordeling av arbeidsoppgavene ved tilsynskontoret 
 • Ansvar for veiledning, opplæring i og kvalitetssikring av tjenestene tilsynskontoret leverer  
 • Utrednings- og utviklingsoppgaver

  For både sjefsingeniør og overingeniør/ senioringeniør :
 • Inspeksjoner i  forbindelse med sikkerhets- og miljøkontroll av alle typer skip og flyttbare innretninger
 • Oppfølging av nybygg, ombygg og sertifikatfornyelser i regionen
 • ISM revisjon
 • Kontroll av sjøfolks kvalifikasjoner og levevilkår
 • Noe reisevirksomhet må påregnes  
Kvalifikasjoner
 •  Det kreves utdanning som maskinist eller nautiker tilsvarende klasse 1 (M1/D1), eller ingeniør utdannelse innen relevante fagområder og fem års erfaring i tilknytning til maritime fagområder
 • Det kreves erfaring fra M1/ D1 stilling om bord eller relevant praksis fra skipsverft, rederier, maritime kontrollinstanser og lignende
 • Det er nødvendig med interesse for og gode kunnskaper i bruk av digitale verktøy
 • Det er ønskelig med erfaring fra revisjoner av sikkerhetsstyringssystemer  
 • Det kreves sertifikat for personbil 
 • For sjefsingeniørstillingen kreves det god kunnskap til nasjonalt og internasjonalt maritim regelverk. For overingeniør /senioringeniør der det ønskelig med kjennskap til nasjonalt og internasjonalt regelverk 
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Selvstendig og effektiv
 • Analytisk og selvstendig
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk
 • Det kreves god helse og førlighet
 • For sjefsingeniør stilling krever vi interesse for og evner til god veiledning overfor kunder og medarbeidere 
Vi tilbyr

Stillingene avlønnes etter kvalifikasjoner i statens lønnsregulativ. For sjefsingeniør kr. 616 500 - 691 500 brutto i året. For overingeniør kr. 472 000- 573 000 brutto i året , og for senioringeniør kr. 532 300 - 679 500 brutto i året.

 Sjøfartsdirektoratet praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike grunner ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Om du melder ifra om du er i en av disse kategoriene, kan opplysningene bli brukt til statistikkformål (anonymisert). Les mer her.