Detaljer


Sjefsingeniør

Region 7 har til sammen 17 ansatte fordelt på regionskontoret i Svolvær og tilsynskontorene i Harstad, Tromsø og Hammerfest.  Ved tilsynskontoret i Tromsø er det 4 ansatte. Regionsjefen holder til ved regionskontoret og alle tilsynskontorene har en sjefsingeniør som har ansvar for daglig drift ved tilsynskontoret.  Det forventes også at sjefsingeniøren deltar i de øvrige oppgavene på tilsynskontoret.

Arbeidsoppgaver
 • Daglig drift av tilsynskontoret
 • Sørge for optimal utnyttelse av ressursene
 • Fordeling av arbeidsoppgavene ved tilsynskontoret
 • Ansvar for veiledning, opplæring i/og kvalitetssikring av tjenestene tilsynskontoret leverer
 • Utrednings- og utviklingsoppgaver
 • Inspeksjoner i forbindelse med sikkerhets- og miljøkontroll av alle typer norske skip og flyttbare innretninger
 • Kontroll av utenlandske skip som anløper norske havner
 • Inspeksjoner ved nybygg, ombygginger og sertifikatfornyelser i regionen
 • ISM revisjon
 • Kontroll av sjøfolks kvalifikasjoner og levevilkår
 • Noe reisevirksomhet må påregnes
Kvalifikasjoner
 • Det kreves utdanning som maskinist eller nautiker tilsvarende klasse 1 (M1/D1), eller ingeniørutdanning innen relevant fagkrets og 5 års erfaring i tilknytning til maritimt fagområde
 • Det kreves erfaring fra M1/D1 stilling om bord, eller relevant praksis fra skipsverft, rederi, maritime kontrollinstanser og lignende
 • Det er nødvendig med interesse for og gode kunnskaper i bruk av digitale verktøy
 • Det er nødvendig med god kunnskap om nasjonalt- og internasjonalt regelverk
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Selvstendig og effektiv
 • Analytisk og systematisk
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk
 • Det kreves god helse og førlighet
 • Interesse for og evner til god veiledning overfor kunder og medarbeidere
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
Stillingene avlønnes etter kvalifikasjoner i statens lønnsregulativ. For sjefsingeniør kr. 616 500 - 691 500 brutto i året.
Sjøfartsdirektoratet praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike grunner ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Om du melder ifra om du er i en av disse kategoriene, kan opplysningene bli brukt til statistikkformål (anonymisert). Les mer her.