Detaljer


SJÅFØR/LAGERMEDARBEIDAR

BYGGtorget Martin Lid Trelast AS søkjer etter ein person som skal fungera både som lagermedarbeidar og sjåfør på lastebil, klasse C. Du likar å arbeida i team og har god kundekontakt. Ideel sett har du erfaring og kunnskap frå byggevarebransjen. Er det deg me ser etter?

ARBEIDSOMRÅDE:
• Utkøyring av varer til kundar med lastebil
• Sal og kundebehandling av både privat og proffkundar.
• Logistikk og varehandtering

ME YNSKJER AT:
• Førarkort Klasse C
• Kranførarbevis
• Gyldig YSK
• Truckførarbevis
• Du er god på kommunikasjon og kundebehandling.
• Du er serviceinnstilt, positiv og likar å arbeida i team.
• Du har erfaring frå lager- og/eller byggjebransjen.

ME KAN TILBY DEG:
• Eit godt arbeidsmiljø og kompetente arbeidskollegaer.
• Allsidige og interessante arbeidsoppgåver.
• Konkurransedyktige vilkår.
• Nødvendige kurs og opplæring

Stillingsprosent etter avtale, 50-100%

Ynskje om snarleg tilsetjing i stillinga.

For meir informasjon om stillinga kontakt Jon Bjarne Lid tlf. 416 74 404.
Søknad og CV kan sendast til: jb@martinlid.no

Søknadsfrist: 20. oktober 2020

 
Registrer deg på Karriere.no
  • Karriere Jobbmatch
  • Bedrifter ser relevante kandidater
  • Kom i kontakt og motta jobbtilbud
  • Du velger selv din synlighet
  • Over 90.000 registrerte kandidater