Detaljer


SJÅFØR

Vestmar Transport AS er et transportselskap med kontorer i Drangedal og Granvin.
Selskapet er et dotterselskap til Drangedal Bilruter AS

Til avdelinga i Granvin søkjer me:
SJÅFØR til køyring av tømmer/matrial i turnusordning

Søkjar må ha førarkort kl. CE  Kran- og trykkførarbevis er ynskjeleg. Søkjar må kunne beherske norsk språk både skriftleg og muntleg.

Søknad med CV sendes snarast til: Vestmar Transport AS, Nedre. Røynstrand 29, 5736 Granvin, eller pr. e-post: steinar@vestmartransport.no.

Evt. spørsmål om stillinga kan rettast til Steinar Dahle, mob. 957 42 643