Sivilingeniør/Ingeniør - Elektronikk

Madsen og Brekke AS

Rekruttering og bemanning

Rental Technology & Services AS (RTS) leverer egenutviklede elektronikk løsninger og teknologi til undervannsindustrien i Norge og internasjonalt. RTS har en stor produktportefølje. Det er økende etterspørsel av RTS sine tjenester innen akvakultur og offshore havvind, og vi har derfor behov for å utvide vår stab.

Stavanger eller Karmøy: Til vår utviklingsavdeling søker vi sivilingeniør/ingeniør innen elektronikk.

RTS har et sterkt fokus på utvikling og forbedring av unike produkter til havbruksnæring og subsea-industrien. Våre produkter imøtekommer en økende etterspørsel etter robuste løsninger for dataoverføring, datalogging og interfacing av subsea-utstyr. Produkter som RTS CUBE SDM, RTS SiLOG og RTS Gen 5MUX er noen av våre egenutviklede produkter som er etterspurte på verdensbasis.

Arbeidsoppgaver:

 • Delta i utvikling av nye produkter fra konseptstudie til ferdig design, samt følge produktet gjennom levetiden
 • Tilpasning og videreutvikling av eksisterende produkter for nye bruksområde/markeder 
 • Design av firmware for embedded elektronikk. Kjennskap til STM32-microkontrollere er en fordel
 • Analog og digital kretskonstruksjon ved bruk av verktøy som bl.a. Eagle, LtSpice og ArenaPLM
 • Designgjennomgang og prosjektplanlegging ved bruk av bl.a. GitLab

Kvalifikasjoner:

 • Sivilingeniør/ingeniør innen elektronikk
 • Erfaring med programmeringsspråk C og Python 
 • Erfaring med CAD-program for kretskortdesign
 • Erfaring med versjonskontroll i git
 • Erfaring med simuleringsverktøy for elektroniske kretser
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • Evne til å jobbe selvstendig og drive frem prosjekter
 • Systematisk og nøyaktig
 • Gode samarbeidsevner, fleksibel og med «stå på» humør

Vi tilbyr:

 • Mulighet til å være med på utvikling av unike produkter med kort utviklingshorisont
 • Mulighet til å jobbe hands-on med produktene, og drive produktutvikling fra idéstadiet til produktet skal tas i bruk .
 • Mulighet for hjemmekontor