Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Asplan Viak AS

Sivilingeniør / Ingeniør

Asplan Viak er et av Norges største rådgivende ingeniør-, plan- og arkitektfirma med 1170 medarbeidere, heleid av Stiftelsen Asplan. Asplan Viak har fokus på å jobbe tverrfaglig og våre dyktige og engasjerte kollegaer setter preg på regionen med store og små oppdrag.

Vi har som mål å vokse videre og være en tydelig premissleverandør for samfunnsutviklingen både lokalt, regionalt og nasjonalt. På våre kontorer på Sortland/Stokmarknes er vi i dag 7 stykker innen fagområdene Bygg, Veg og infrastruktur, Plan og Vann og miljø. Vi har mange spennende små og store oppdrag i regionen og du får være med å forme samfunnet på premissene til de som bor her.   

 

Primært søkes det etter personer med min. 5 års erfaring innenfor et av områdene: 

 • Prosjektadministrasjon og byggeledelse
 • VVS-rådgiver / Energirådgiver     
 • Vegplanlegger                                
 • Vann og miljø                             
 • Arealplanlegger                                

Kvalifikasjoner:

 • Relevant bachelor- eller mastergrad innenfor faget (bygg, VVS, vei, VA)
 • God fremstillingsevne i norsk muntlig og skriftlig 
 • Relevante kurs vil være en fordel
 • Kjennskap til relevante forskrifter og regler (f.eks. TEK10/17, byggherreforskriften, plan og bygningsloven)
 • Kjennskap til standardkontrakter
 • Erfaring i bruk av modellerings og GIS-verktøy er en fordel. 

Arbeidsoppgaver vil avhenge av kompetanse. Tilbuds- og markedsføringsarbeid kan være aktuelt som oppgave uansett stilling.

Arbeidsoppgaver bygg:

Erfaring fra ledelse av bygge- og/eller anleggsprosjekter

 • Prosjektledelse
 • Byggeledelse / Byggherreombud
 • Møteledelse, økonomistyring, fremdriftsplanlegging, håndtering av endringsvarsler og krav, SHA-koordinering, kvalitetskontroll mm.
 • RITB

Arbeidsoppgaver VVS:

 • Prosjektering og rådgivning innen ett eller flere VVS-tekniske fag, alle faser
 • Oppdragsledelse
 • Utarbeidelse av anbudsdokumenter og kostnadsoverslag
 • Evt. byggeledelse

Arbeidsoppgaver VA:

 • Prosjekteringsansvar VA i tverrfaglige prosjekter
 • Oppdragsledelse i enfaglige og flerfaglige oppdrag
 • Prosjektering og modellering av VA-nett
 • Utredninger av VA-faglige problemstillinger
 • Utarbeidelse av beskrivelser og konkurransegrunnlag

Arbeidsoppgaver vegplanlegger:

 • Planlegging og prosjektering av veg- og gateanlegg i tverrfaglige oppdrag
 • Utarbeidelse av modeller, tegninger, anbudsdokumenter, faseplaner, kostnadsoverslag etc.
 • Prosjekterings- og fagansvar i tverrfaglige oppdrag
 • Deltakelse i oppdrag fra mulighetsstudier og kommunedelplaner til tekniske planer, byggeplaner og oppfølging ved utførelse

Arbeidsoppgaver arealplanlegger:

 • Lede eller delta i planprosesser på ulikt nivå og med ulik grad av kompleksitet
 • Utarbeidelse av regulerings-/kommuneplaner med tilhørende plandokumenter 
 • Utredningsoppgaver, analyser og mulighetsstudier knyttet til arealplanlegging
 • Oppdragsledelse for alle typer arealplaner

 --------------------------------------------

Personlige egenskaper:

 • God evne til å bygge relasjoner internt og eksternt
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Selvstendig, løsningsorientert og strukturert
 • Faglig initiativrik og ansvarsbevisst
 • God helhetsforståelse

Vi tilbyr deg sjansen til å være med å forme et samfunn i endringog 3,5% av omsetningen i Asplan Viak går til innovasjon og utvikling.    

I tillegg til et godt arbeidsmiljøtilbyr vi også: 
 • Fleksibel arbeidstid, fem ukers ferie, fri arbeidsdagene i påskeuken og romjulen   

 • Studieturer, fagsamlinger, bedriftsidrettslag og ulike sosiale arrangementer   

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger, konkurransedyktig lønn 

Asplan Viak legger vekt på mangfold, og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.