Detaljer


Sikkerhetsrådgiver søkes til IT-tung virksomhet                    

SSB søker en høyt engasjert og kunnskapsrik sikkerhetsekspert med evne til å utfordre og motivere til ytterligere profesjonalisering av arbeidet med informasjonssikkerhet i hele virksomheten. Du skal bidra til å opprettholde god informasjonssikkerhet og være en viktig del av sikkerhetsledelsen i SSB. Som seniorressurs vil du ha en sentral rolle i å videreutvikle vårt styringssystem for informasjonssikkerhet og fungere som stedfortredende CISO ved behov.

Oppgavene spenner bredt fra sikkerhetsstrategier til operasjonell utførelse i form av bl.a. løpende risikovurderinger, utforming og implementering av poliser og rammeverk, og som ekspertrådgiver innen sikkerhetsrelaterte spørsmål. En viktig oppgave blir å skape sikkerhetsbevissthet og -kompetanse hos våre ansatte gjennom utformingen og videreutviklingen av et strukturert, målbart, og kontinuerlig forbedret sikkerhetskulturprogram.

Stillingen er plassert i Administrasjonsavdelingen og du vil samarbeide tett med CISO samt sikkerhetseksperter i IT-avdelingen. Sikkerhetsklarering er en forutsetning og personlig egnethet vil vektlegges.

Arbeidsoppgaver
 • Bistå i videreutvikling og realisering av virksomhetens styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS).
 • Videreutvikling og oppfølging av et løpende sikkerhetskulturprogram på tvers av virksomheten, inkludert identifisering av relevante målingspunkter for å spore endring i sikkerhetsbevissthet og -kultur. Herunder prosjektledelse av og aktiv deltagelse i sikkerhetsrelaterte prosjekter.  
 • Representere Sikkerhetsteamet i diverse interne fora, stå for opplæring og presentasjon av temaer innen informasjonssikkerhet tilpasset målgruppen, og fungere som faglig ressurs i sikkerhetsspørsmål på tvers av virksomheten.      
 • Være CISOs stedfortreder ved behov                                        
 • Lokalt koordinerende ansvar for at planer innen beredskap- og krisehåndtering er utformet, kvalitetssikret, og regelmessig testet gjennom øvelser.
 • Risikovurdering av relevante risikoscenarioer relatert til informasjonssikkerhet samt utforming og aktivering/etterkontroll av risikostyrende tiltak.
 • Koordinering av diverse sikkerhetsaktiviteter og dialog internt i Sikkerhetsteamet og mellom relevante parter i virksomheten, herunder hendelses- og avvikshåndtering samt besvare revisjonshenvendelser, høringer, og spørreskjemaer relatert til informasjonssikkerhet.                                                                                      
Kvalifikasjoner
 • 5-10 års arbeidserfaring innen fagfeltet
 • Relevant utdanning på minimum bachelornivå
 • Relevant arbeidserfaring kan kompensere for krav til utdanning          
 • Gode tekniske ferdigheter og dokumentert faglig kompetanse innen informasjonssikkerhet gjennom relevante kurs og sertifiseringer (eks. CISSP, CISM, ISO27001, ISO27005, ISO22301)   
 • Tidligere erfaring med utvikling, implementering, og/eller vedlikehold av styringssystem for informasjonssikkerhet
 • Gode språklige egenskaper og formidlingsevne på norsk og engelsk      
 • Må kunne sikkerhetsklareres på minimumsgrad KONFIDENSIELT
 • Tidligere erfaring med utvikling av bevissthets- og opplæringstilbud for ansatte er en fordel           
Personlige egenskaper
 • Resultatorientert, initiativrik og selvstendig
 • Må kunne sette i gang tiltak selv og lede prosesser
 • Pragmatisk og løsningsorientert med evne til å holde et «forretningsperspektiv» på informasjonssikkerhet
 • Nysgjerrig på ny teknologi og med fingeren på den digitale pulsen
 • Analytisk, strukturert, og dyktig til å kommunisere kompliserte problemstillinger på mottakerens premisser.
 • Relasjonsbygger med evne til å finne nye løsninger på nye problemstillinger
 • Personlig egnethet vektlegges
Vi tilbyr
 • Lønn som rådgiver/seniorrådgiver (kode 1434/1364) kr 496 100 - 765 100 etter kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes for spesielt kvalifisert søker
 • Fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning fra Statens pensjonskasse
 • Lyse og trivelige lokaler i Oslo/Kongsvinger
 • Et godt faglig miljø som gir gode muligheter for egenutvikling
 • En kunnskapsrik organisasjon, utfordrende arbeidsoppgaver, og et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø 

Generelt:

 • Attester/vitnemål skal registreres/legges ved i søknadsportalen innen søknadsfristen. Vi utfører bakgrunnssjekk og kontroll av dokumenter.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.
 • Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Eksempler på det kan være tekniske hjelpemidler, fysisk tilrettelegging eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.
  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil minst én søker i hver av disse gruppene bli innkalt til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Du kan lese mer om dette her; https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling
 • Vi oppfordrer søkere til å krysse av dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. 
  Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.