Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Sikkerhetsrådgiver junior

Har du fullført eller er i ferd med å fullføre en utdannelse innenfor IT, og helst med spesialisering innen informasjonssikkerhet? Har du en brennende interesse for IT-teknologi, og gjerne interesse for fagfeltet IT-sikkerhet? Da må du lese videre! 

UDIs IT-avdeling 
Her har du muligheten til å bli ansatt i en dynamisk, innovativ og fremtidsfokusert avdeling med i overkant av 70 ansatte. IT-avdelingen i UDI har ansvar for å forvalte og utvikle nasjonale IT-tjenester som håndterer søknader om asyl, visum og opphold i Norge. UDI og resten av utlendingsforvaltningen behandler over 400.000 søknader i året gjennom våre selvbetjenings- og saksbehandlingssystemer.Vi deltar i tillegg i et utstrakt europeisk samarbeid om felles IT-løsninger på utlendingsfeltet. Målet vårt er mest mulig digital kommunikasjon med søkerne og samfunnet for øvrig. Vi jobber for at utlendingsforvaltningen skal være i toppsjiktet innen digital forvaltning i det offentlige.  

UDIs IT-avdeling har nettopp vært gjennom en endringsreise og vi har lyst til å styrke oss på IT-sikkerhetsområdet og samtidig bidra til at flere får erfaring innenfor IT-sikkerhet. Vi har derfor en ledig stilling i vår nyopprettede seksjon IT-teknisk forvaltning og drift som Sikkerhetsrådgiver (junior). 

Vi søker etter en person som brenner for sikkerhet og som ønsker å utvikle seg selv og de rundt seg innenfor sikkerhetsfaget og sikkerhetskultur. UDI har en stor og kompleks systemportefølje som delvis driftes on-premise og delvis i sky. Den består av både standard og egenutviklede komponenter og systemer. UDI går mer og mer over til å jobbe i smidige team og det er behov for kompetanse på IT-sikkerhet i alle faser av systemutviklingen. Du vil blant annet bistå de smidige teamene og prosjektene i å ta gode valg knyttet til informasjonssikkerhet.  

Arbeidsoppgaver
 • Stille sikkerhetskrav til endringer og systemer og følge opp at disse gjennomføres
 • Delta i ROS-analyser og ta ansvar for at sikkerhetstiltak blir håndtert og fulgt opp på en effektiv måte 
 • Kunne sette deg inn i og forstå komplekse systemer
 • Være med på å utrede og prioritere nødvendige sikkerhetstiltak 
 • Delta og være pådriver i sikkerhetsrevisjoner og – evalueringer 
 • Holde deg orientert om trusler og trender innen IT-sikkerhet  
 • Delta i IT-sikkerhetsarbeid på tvers av etater/organisasjoner både nasjonalt og internasjonalt 
 • Bidra til god sikkerhetsforståelse og kultur i organisasjonen blant annet ved å delta inn i arbeidet som gjøres i forbindelse med nasjonal sikkerhetsmåned eller andre sikkerhetsrelaterte aktiviteter 
Kvalifikasjoner
 • Minimum tre års relevant IT-utdanning. Relevant erfaring kan kompensere for dette kravet. Nyutdannede og søkere som avslutter sin utdanning høsten 2020 kan også søke 
 • Stor interesse for IT-sikkerhet 
 • Gjerne erfaringer fra skytjenester 
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk 
 • Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres  
Personlige egenskaper
 • Du har engasjement, driv og selvstendighet 
 • Du er god til å kommunisere og samarbeide med leverandører og interne ressurser 
 • Du klarer å sette deg inn i nye problemstillinger og elsker å lære og følge med på hva som rører seg på sikkerhetsfronten 
 • Du er flink til å dele din kunnskap med andre og trives med å fremsnakke sikkerhetsfaget
 • Du er ikke redd for å stille spørsmål 
 • Du er flink til å samarbeide og jobbe i team. Samtidig som du også kan sette deg ned og løse utfordringer alene 
Vi tilbyr
 • En unik mulighet til å jobbe i et sterkt fagmiljø med internasjonale aktører som etterstreber om å være best på IT-sikkerhet i justissektoren
 • En spennende og variert arbeidshverdag med hyggelige kollegaer
 • En organisasjon som har fokus på forbedring og som er i endring. UDI gjennomgår en organisasjonsutviklingsprosess.  
 • En time betalt trening i arbeidstida per uke  
 • Fleksitidsordning, og overtidsbetaling ved pålagt overtidsarbeid. Ordnede forhold med arbeidsdag på 7 timer og 45 minutter (og 7 timer på sommeren), inkludert lunsjtid 
 • Stillingen blir lønnet som rådgiver (kode 1434) i lønnsspennet fra kr. 416 400kr – 490 600kr brutto pr år avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse. Statens pensjonskasse sikrer deg gode ordninger for pensjon, lån og forsikring 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsetting, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi kalle inn minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si å bli positivt særbehandla på denne måten, må du oppfylle visse krav. Les mer om krava på Arbeidsgiverportalen. 

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkryssingene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i årsrapportene sine. 

UDI skal flytte til nye lokaler på Helsfyr (https://valleforalle.no/valleview/) våren 2021. 

I samsvar med offentleglova kan navnet ditt som søker offentliggjøres selv om du har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten. Du vil i så fall bli varslet.