Detaljer


Sikkerhetsrådgiver

 

Trifid Norge består i dag av om lag 50 dyktige og engasjerte rådgivere. Vi er et verdibasert selskap med høye ambisjoner både i Norge, men også gjennom etablering og oppbygging av selskaper i Europa under en felles paraply med grunnleggende felles verdier og prosesser. Vi er et rådgivingsselskap som leverer samfunnskritiske prosjekter i grensesnittet mellom teknologi, forretning og organisasjon og vi sikrer forsvarlig drift, vedlikehold og forvaltning med et levetidsperspektiv. Vi leverer råd som resulterer i verdiskapning hos kunden og kundens kunder. 

Vi består av 7 tjenesteområder, og erfarer at vi må ha flere sikkerhetsrådgivere. Tjenesteområdet Samfunnssikkerhet og Beredskap skal bygge et sterkt fagmiljø som skal gi råd til ledelse og virksomheter når det gjelder å sikre verdier, forstå og håndtere risiko og tusler, oppfylle myndighetskrav, og håndtere/bygge opp beredskap for uforutsette hendelser.

Vi liker folk som stiller høye krav til seg selv og andre, forstår å bygge tillit, har gode salgsevner, er i stand til å levere, har meget god sikkerhets og bransjeforståelse, er løsningsorienterte og trives med en utfordring.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Master/Bachelor grad i sikkerhetsrelevant fag/område, eller lang erfaring med sikkerhetsarbeid
 • Må kunne sikkerhetsklareres
 • Sikkerhetserfaring på ett eller flere av områdene
  • risiko og sårbarhet
  • håndtering av trusler
  • informasjonssikkerhet og GDPR
  • hendelseshåndtering
  • beredskapsplanlegging
  • utvikling av strategi for deteksjon og respons
  • sikkerhetsarkitektur
 • Erfaring med sikkerhet i skytjenester er en fordel, men ikke en forutsetning
 • Sertifisering, erfaring eller kunnskap om forskjellige rammeverk, standarder, og praksis ved innføring av styringssystemer for sikkerhet som ISO 27001, 27005, 22301, PCI DSS, NIST m.m.

Vi tilbyr:

 • Konkurransedyktige betingelser
 • Muligheten til å gjøre en forskjell gjennom spennende arbeidsoppgaver og prosjekter
 • Mulighet utvikle våre sikkerhetstjenester
 • Et drivende og godt sosialt arbeidsmiljø med svært oppegående kollegaer
 • Kontor sentralt ved Stortinget

Er du interessert i mer informasjon er du velkommen til å ta kontakt!