Ledig stilling

SelectionPartner

Sikkerhetsdirektør | Nkom

Bemanning og rekruttering

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) er en pådriver for sikker, effektiv og bærekraftig kommunikasjon for mennesker og samfunn. Vi søker nå en strategisk, proaktiv og engasjert direktør til å lede sikkerhetsavdelingen. Nå har du mulighet til å være med å sikre Norges digitale grunnmur!

Vi er på jakt etter deg som trives i bransjen, er flink med folk og er en utpreget lagspiller. Du tenker strategisk, ser sammenhenger og er samtidig operasjonell når det gjelder.

Du får lede Nkoms arbeid med analyser av, og tilsyn med, sikkerhetstilstanden i norske mobil- og bredbåndsnett. Tilgangen til gode og sikre mobil- og bredbåndsnett er viktig for digitaliseringen i samfunnet, og må ses  i sammenheng med annen viktig infrastruktur. Det er avgjørende å utvikle en effektiv tilsyns- og beredskapspraksis som styrker samfunnsutviklingen og legger til rette for ny teknologi.

Nkom utøver myndighet basert på planlagte aktiviteter, konkrete hendelser og sikkerhetsbrudd. Samarbeid med andre myndigheter er viktig, både generelt og under ekstraordinære hendelser.

Sikkerhetsdirektøren representerer Nkom i samarbeidet med beredskapsetater, politi og forsvar og må ha meget god rolleforståelse. Du blir del av Nkoms direktørgruppe.

Avdelingen består av tre seksjoner og om lag 35 erfarne og dyktige medarbeidere.

Kvalifikasjoner:

Du får en unik mulighet til å lede arbeidet med å sikre Norges digitale grunnmur, og bidra til å forme fremtiden for sikker, effektiv og bærekraftig kommunikasjon i et moderne og samfunnsviktig miljø.

Det er også flere gode grunner til å vise interesse for stillingen:

 • Konkurransedyktige og ordnede vilkår
 • Varierte lederutfordringer i en samfunnsviktig virksomhet med gode verdier
 • Gode utviklingsmuligheter som en del av ledergruppen ved virksomhetens hovedkontor
 • Stor grad av fleksibilitet innenfor gitte rammer
 • Et meget kompetent, godt og motiverende arbeidsmiljø
 • Gode arbeidsbetingelser (fleksitid, sommertid og mulighet for trening i arbeidstiden)
 • Bra pensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring gjennom Statens pensjonskasse

Personlige egenskaper:

  Vi ser først og fremst etter deg som er flink med folk og er lagspiller. Du tenker strategisk, ser sammenhenger og er samtidig operasjonell når det gjelder.

  Av andre aktuelle egenskaper, så ønsker vi at du er:

  • God til å se løsninger, har stor gjennomføringsevne, arbeidskapasitet og en operativ tilnærming til oppgavene
  • En som trives med å dele innsikt og kompetanse
  • Analytisk og tenker strategisk, helhetlig og langsiktig
  • Entusiastisk, med engasjement for fagfeltet og har gode kommunikasjons- og formidlingsevner
  • Tillitsskapende, en god relasjonsbygger og samarbeider godt med alle nivåer
  • Den som motiveres av å arbeide med kontinuerlig forbedring og endringer
  • En som liker å arbeide selvstendig og sammen med andre

  Motivasjon, interesse og egnethet for stillingen tillegges stor vekt

  Kanskje aller viktigst: Du må kjenne deg igjen i våreverdier: PÅ og ÅPEN

  Vi tilbyr:

   Stillingen krever solid ledererfaring og forståelse for sikkerhets- og beredskapsfeltet. Du må også ha gode kommunikasjonsevner og like å samarbeide med andre.

   Ellers så ser vi etter dette:

   • Mastergrad eller tilsvarende innen et relevant fagfelt, eksempelvis innen teknologi, cybersikkerhet, samfunnsvitenskap eller juss
   • Relevant ledererfaring, enten som personal-, fag- eller prosjektleder/ev. erfaring med å lede høykompetente og faglig kvalifiserte mennesker
   • Passende erfaring med å bygge nettverk fra annen utadrettet virksomhet
   • God i norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig
   • Kjennskap til reguleringsprosesser nasjonalt og internasjonalt (spesielt EU-systemet)
   • Relevant kunnskap om markeder, aktører og utviklingstrekk i bransjen

   Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres på nivå hemmelig etter bestemmelsene i sikkerhetsloven.

   Det er også fordelaktig om du har relevant bakgrunn fra ett eller flere av disse områdene: 

   • Tilsynserfaring fra offentlig sektor, fortrinnsvis innen sikkerhetsarbeid
   • Erfaring fra bransjen for elektronisk kommunikasjon
   • Internasjonal erfaring
   • Erfaring innen stillingens arbeidsområder

   Ved særlig relevant erfaring kan utdanningskravet fravikes noe.

   Kontakt | Enkel søknad | Offentlighet

   Aktuelle stikkord: Jurist, HR, Arendal, Lillesand, Grimstad, Kristiansand, Agder, AI, KI, Telecom, digitalisering, departement

   Oppdatert stillingsannonse og personvern: www.selectionpartner.no