Ledig stilling

Utlendingsdirektoratet

Sikkerhetsarkitekt

Offentlig forvaltning

Migrasjonssvingningene påvirker Utlendingsdirektoratet (UDI) i stor grad, og det stiller høye krav til en fleksibel og robust organisasjon. Direktoratet har i dag i overkant av tusen ansatte. Hovedkontoret holder til i nye lokaler på Helsfyr. Virksomheten er kjennetegnet av høyt utdannede medarbeidere med stort engasjement for utlendingsfeltet og samfunnsoppdraget. 

DIGA (Digitaliseringsavdelingen) er IT-avdelingen i UDI og har i overkant av 120 ansatte. Avdelingen har ansvar for å forvalte og utvikle nasjonale IT-tjenester som håndterer søknader om asyl, visum og opphold. Vi deltar i tillegg i et utstrakt europeisk samarbeid om felles IT-løsninger på utlendingsfeltet. UDI behandler i løpet av et normalår over 400.000 søknader gjennom våre selvbetjenings- og saksbehandlingssystemer. Målet vårt er utstrakt digital kommunikasjon med søkerne og at brukerne våre møter en helhetlig offentlig forvaltning. Utlendingsfeltet er et komplekst og spennende, der vi jobber med lange linjer, men samtidig må kaste oss rundt og lage løsninger for å møte umiddelbare behov i det norske samfunnet.    

UDI er på vei mot å etablere fremtidens saksbehandlingsløsning, der vi ønsker å automatisere en større andel av oppgavene våre ved hjelp av prosessmotor, regelmotor og maskinlæring. Målet vårt er å bli gode på digital deling av data, både med søkerne og samfunnet for øvrig, slik at vi tilrettelegger for sammenhengende tjenester på tvers av sektorer i det offentlige Norge. 

Vi er genuint opptatt av å bygge et humørfylt, raust og inkluderende miljø, med mennesker som ønsker å bidra til vårt viktige samfunnsoppdrag. 

Arbeidsoppgaver:

I stillingen som sikkerhetsarkitekt vil du måtte gjøre deg godt kjent med UDIs systemportefølje. Overgangen til nye løsninger tar tid, og nye løsninger må fungere godt med gamle løsninger i en god stund fremover. Det stiller krav til transisjonsarkitekturen. Du vil jobbe med å legge føringer og prinsipper for nye løsninger, samtidig som du bidrar til at de gamle løsningene fortsatt kan fungere. Du vil sammen med de øvrige arkitektene i avdelingen utarbeide og vedlikeholde planen for forvaltningens systemportefølje. Stillingen vil inngå i avdelingens sikkerhetsteam, og du vil bli en fagressurs som har ansvar for sikkerhetsarkitekturen og sikkerhet i programvareutvikling.

Du vil utformer løsninger i samarbeid med interne funksjonelle rådgivere og innleide utviklingsressurser. 

Sentrale oppgaver i stillingen vil være å 

 • Legge føringer for sikker utvikling i samarbeid med arkitekter og sikkerhetsteamet i UDI 
 • Innføre og forvalte et anerkjent rammeverk for innebygget sikkerhet som for eksempel OWASP SAMM
 • Være med å analysere eksiterende IT-arkitektur og bidra til utforming av målarkitektur og veikart i UDI 
 • Bidra til å finne frem til gode transisjonsarkitekturer ved overgang fra en monolittisk arkitektur til en mer distribuert og fremtidsrettet arkitektur
 • Bidra til å vedlikeholde føringer for arkitektur i UDI 
 • Evaluere løsningsalternativer opp mot arkitekturføringer og prinsipper 
 • Kvalitetssikre løsningsarkitekturen som er valgt, både innad i organisasjonen internt og opp mot andre samarbeidende etater  
  

Kvalifikasjoner:

Du må:

 • ha høyere relevant utdanning innen informasjonsteknologi på enten master- eller bachelornivå
 • kunne sette deg inn i utlendingsfaget og kunne forstå fagområdenes behov og omsette de til gode tekniske løsninger ut fra UDIs sikkerhetsprinsipper og arkitekturprinsipper, og fra føringer for sikkerhet og arkitektur
 • ha erfaring med å utarbeide krav til og implementere sikkerhet i applikasjons- og informasjonsarkitektur, samt ha god forståelse for teknologiarkitektur
 • kunne autoriseres for tilgang til UDIs systemer

Personen som ansettes må kunne autoriseres for nivå BEGRENSET i henhold til sikkerhetsloven.

Det er en fordel om du

 • har erfaring med Microsoft Azure og dens PaaS-tjenester
 • er god til å utarbeide lettfattelige arkitekturskisser og teknisk løsningsdesign
 • er kjent med ISO27001, og er god til å utarbeide styrende dokumenter som vil inngå i virksomhetens styringssystem for informasjonssikkerhet
 • innehar sikkerhetssertifiseringer, som for eksempel CSSLP, CEH, CISSP, ISO27001 og CISA/CISM.
 • har erfaring med modellering ved bruk av Archimate, BPMN, UML eller DMN
 • er TOGAF-sertifisert
 • kan vise til erfaring som er relevante for stillingen

Personlige egenskaper:

 • Du har evne til å skape engasjement og lede prosesser
 • Du er lidenskapelig opptatt av IT-sikkerhet
 • Du er utadvendt og er god til å samarbeide, både med folk med IT-bakgrunn og de som representerer fag og brukere.
 • Du er resultatorientert og kan jobbe fram gode løsninger gjennom kompromisser som trekker UDI i retning av de arkitekturtekniske og funksjonelle målbildene våre
 • Du evner å tenke langsiktig i en operativ hverdag
 • Du er en arkitekturfaglig autoritet med evne og lyst til å argumentere for UDIs arkitektursynspunkter 

Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass med et viktig samfunnsoppdrag, preget av høy faglig kompetanse, engasjement og dyktige medarbeidere
 • Et arbeidsmiljø med fantastiske kollegaer, som jobber sammen mot felles mål  
 • Et krevende og givende arbeid, med store faglige utfordringer og mulighet for personlig utvikling
 • Muligheten til å forme et miljø og sette retning for arbeidet i årene som kommer    
 • Gode løsninger for mobil arbeidsplass
 • Fleksibel arbeidstid, sommer-/vintertid og mulighet for trening i arbeidstiden  
 • Overtidsbetaling ved pålagt overtidsarbeid
 • Stillingen lønnes som overingeniør SKO 1087 i lønnsspennet 750 000 – 950 000. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes 

Attester/vitnemål må legges inn i portalen sammen med søknaden. Søkere som blir kalt inn til intervju, vil bli bedt om å sende lenke til Vitnemålsportalen (vitnemalsportalen.no)). Hvis du har utdanning fra utlandet, ber vi om attest fra Nokut. 

For å kunne levere best mulig tjenester er det viktig med mangfold i rekrutteringen. Vi oppfordrer personer til å søke jobb hos oss, på tvers av alder, bakgrunn (eks hull i CV) og funksjonsevne. Vi legger arbeidsforholdene til rette for deg dersom du har behov for det. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkryssingene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i årsrapportene sine

I samsvar med Offentlighetsloven kan en søker bli offentliggjort selv om han/hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vedkommende vil i så fall bli varslet..