Ledig stilling

Larvik kommune

SFO-medarbeider 

Offentlig forvaltning

I Larvikskolen vil du finne en rød tråd i mål, strategier, innsatsområder og skoleutvikling. Larvik kommune har ambisjoner om å videreutvikle SFO på en måte som fremmer omdømme og status. Skolefritidsordningen skal løftes frem som en sterk og tydelig aktør i Larvikskolen. Mål og ambisjoner skal relateres til barnas opplevelse og utbytte i SFO tiden, og knyttes til fokusområdene Gode relasjoner, Aktiv SFO og Bra mat. 

Utviklingsarbeidet i SFO skal sette barnet i sentrum, samtidig som ansattes rolle og profesjonalitet er tydelig. Barna skal inkluderes og involveres etter tilsvarende prinsipper som i skolen. 

Fagerli skole har ledig 40 % fast stilling som barne- og ungdomsarbeider med fagbrev. SFO er for barn fra 1.-4. trinn med 170 elever. Vi er delt inn i 3 baser, 1., 2. og 3. til 4. kl. Vi jobber tett slik at SFO- og skolehverdagen skal oppleves trygg, læringsrik og spennende. 

Oppstart 02.01.23

Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgaver som SFO-ansatt

 • Du skal jobbe med barn i alderen 5-10 år
 • Du legger til rette for og deltar i aktiviteter før og etter skoletid
 • Vi organiserer og skaper en arena for læring, kreativitet og sosial kompetanse
 • Du deltar aktivt i personalgruppen ved å engasjere deg i SFO-hverdagen ved skolen
 • Viktig oppgave er å sørge  for at barna tilbys omsorg, trygghet og trivsel
 • Vi skaper en trygg og forutsigbar hverdag ved å vise interesse for barnas tanker, følelser og spørsmål
 • Du bidrar til et godt og utviklende arbeidsmiljø.   
 • Ditt bidrag til et godt samarbeid til barnets beste, med lærere, ledelse og foresatte er viktig.

Kvalifikasjoner:

 • Du har fagbrev som barne- og ungdomsarbeider. 
 • Du har erfaring med tilrettelegging og organisering av aktiviteter med barn er ønskelig
 • Vi krever gode norskkunnskaper
 • Du har relevant erfaring fra arbeid som fagarbeider/ medarbeider på SFO/skole

Personlig egnethet vektlegges i stor grad

Personlige egenskaper:

 • kan være tydelig voksen møte med barnet
 • kan veilede og tilrettelegge i sosial og faglig læring
 • har engasjement for barns sosiale utvikling i vennskap, lek og læring
 • har gode samarbeidsevner
 • tar aktivt del i barnas SFO-hverdag, både ute og inne, til alle årstider
 • er motivert for å jobbe med barn og bidra til et inkluderende lek- og læringsfellesskap
 • har godt humør, bidrar til å skape et godt læring- og arbeidsmiljø

Vi tilbyr:

 • lønn etter gjeldende avtaleverk
 • gode pensjons- og forsikringsordninger
 • velferdsordninger for ansatte
 • utfordrende og spennende arbeidsoppgaver
 • dyktige kollegaer
 • et godt og positivt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere

Annet
Som ansatt i Larvik kommune bidrar du til å løse viktige samfunnsoppdrag gjennom verdiene våre nysgjerrig, ærlig, raus og engasjert (NÆRE). Vi har ansvaret for tjenester som er helt sentrale i hverdagen til våre innbyggere. Byutvikling, barnehage, skole, helse, kultur, vann og brann – for å nevne noen. En stor kommune som Larvik tilbyr solide fagmiljøer, fokus på innovasjon og utvikling, og en mangfoldig prosjektportefølje – fra de helt store i hundremillionersklassen til de små og mer hverdagslige.

En jobb med mening, med mulighet til å utgjøre en forskjell – det får du hos oss!

Som arbeidstaker i kommunen blir du ansatt på de vilkår, rettigheter og plikter som følger av avtaler, reglementer og lover. Larvik kommune ser mangfold som en styrke, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke på ledige stillinger hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at du som søker kan bli ført opp på offentlig søkerliste, selv om du har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om.

Før du tiltrer må du fremvise politiattest i henhold til opplæringsloven § 10-9 uten merknader som har betydning for arbeidsforholdet, samt egenerklæring for tuberkulose.

Du må sende søknaden din elektronisk innen fristen via Webcruiter, og legge ved attester og vitnemål.