Ledig stilling

Larvik kommune

SFO-leder 

Offentlig forvaltning

I Larvikskolen vil du finne en rød tråd i mål, strategier, innsatsområder og skoleutvikling. Larvik kommune har ambisjoner om å videreutvikle SFO på en måte som fremmer omdømme og status. Skolefritidsordningen skal løftes frem som en sterk og tydelig aktør i Larvikskolen. Mål og ambisjoner skal relateres til barnas opplevelse og utbytte i SFO tiden, og knyttes til fokusområdene Gode relasjoner, Aktiv SFO og Bra mat. 

Utviklingsarbeidet i SFO skal sette barnet i sentrum, samtidig som ansattes rolle og profesjonalitet er tydelig. Barna skal inkluderes og involveres etter tilsvarende prinsipper som i skolen. 

Vi søker etter en SFO-leder som har varm interesse for elevene og høye forventninger til barnas trivsel og utvikling. Det forventes et sterkt engasjement for videreutvikling av SFO-tilbudet i tråd med Rammeplan for SFO
Åpningstiden på SFO er fra kl. 7.30 – 16.30. Det kan søkes om utvidet åpningstid mellom kl. 06.45 og kl. 17.00.
Det er åpent i skolens ferier med unntak av juli. Det er fem planleggingsdager i løpet av skoleåret. SFO-leder har det daglige ansvaret for elever og ansatte i ordningen. Rektor har det overordnede personal- og økonomiansvar. SFO har egne vedtekter.

Nyansatt SFO-leder får "fadder" i kommunens SFO-nettverk som vil bidra med hjelp og støtte.

Lardal skole har ledig 100% fast stilling som SFO-leder. SFO-leder rapporterer direkte til skolens rektor og er en del av skolens ledergruppe. Stillingen er for tiden organisert med 70 % i base og 30 % administrasjon og ledelse. Ønsket oppstart 10.10.2022

Arbeidsoppgaver:

 • Du administrerer skolefritidsordningen
 • Du leder personalet
 • Du planlegger og organiserer aktiviteter og innkjøp
 • Du lager bemanningsplaner og vikararbeid
 • Du driver utviklingsarbeid
 • Du sikrer og utvikler et godt samarbeid med foresatte
 • Du deltar i det daglige arbeidet ved SFO ( 50% ledelse og 50% i base)
 • Du deltar i skolens ledergruppe sammen med teamledere og rektor
 • Du ivaretar et godt samarbeid mellom skole og SFO
 • Du møter, samarbeider og deltar aktivt i Larvik kommunes SFO-nettverk

Kvalifikasjoner:

 • Vi ønsker at du har utdanning på høyskolenivå. Praktisk erfaring kan kompensere for utdanning.
 • Du må se skole og SFO som en helhet
 • Du har gode IKT ferdigheter
 • Du bør ha erfaring fra arbeid med barn.
 • Ledererfaring er en fordel

Personlig egnethet vektlegges i stor grad

Personlige egenskaper:

 • Du tar ansvar og utøver ledelse
 • Du ar evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • Du har evne til samarbeid og utvikling er en forutsetning
 • Har godt humør og evne til å inspirere og motivere 
 • Er tydelig, målrettet og effektiv
 • Har gode kommunikasjonsferdigheter

Vi tilbyr:

 • Mulighet til å medvirke og utforme SFO-ordningen til et godt sted å være
 • En arbeidsplass i utvikling
 • Muligheter til kompetanseheving
 • Godt arbeidsmiljø med hyggelige og engasjerte kollegaer
 • Lønn etter avtale/etter gjeldende tariffavtale
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Hyggelige og engasjerte kollegaer

Annet
Som ansatt i Larvik kommune bidrar du til å løse viktige samfunnsoppdrag gjennom verdiene våre nysgjerrig, ærlig, raus og engasjert (NÆRE). Vi har ansvaret for tjenester som er helt sentrale i hverdagen til våre innbyggere. Byutvikling, barnehage, skole, helse, kultur, vann og brann – for å nevne noen. En stor kommune som Larvik tilbyr solide fagmiljøer, fokus på innovasjon og utvikling, og en mangfoldig prosjektportefølje – fra de helt store i hundremillionersklassen til de små og mer hverdagslige.

En jobb med mening, med mulighet til å utgjøre en forskjell – det får du hos oss!

Som arbeidstaker i kommunen blir du ansatt på de vilkår, rettigheter og plikter som følger av avtaler, reglementer og lover. Larvik kommune ser mangfold som en styrke, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke på ledige stillinger hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at du som søker kan bli ført opp på offentlig søkerliste, selv om du har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om.

Før du tiltrer må du fremvise politiattest uten merknader som har betydning for arbeidsforholdet.

Du må sende søknaden din elektronisk innen fristen via Webcruiter, og legge ved attester og vitnemål.