Detaljer


Service medarbeider

Dette er en kompetanselisting som forteller noe om hvilken kompetanse som finnes i bedriften. Den kan ikke søkes på nå, men du kan legge igjen et HINT for å vise din interesse.

Velkommen til Tores Radio & Tv Service!

  • Utfører alt innen antenne service.
  • Ny oppsett av antenne
  • Justering av antenne
  • Bytting av coax ledninger
  • Bytte av parabol
  • Service på Tv