Detaljer


Seniorutvikler - FHI trenger deg med på laget!

Vi står midt i store utfordringer og en spennende tid med digitalisering av helsedata. Vi leter etter en dyktig utvikler for å ta en ledende rolle i ett av våre utviklingsteam. Folkehelseinstituttet skal være i front når det gjelder helsekunnskap og beredskap samt tilby en infrastruktur for fremtidens helsedata. Dette stiller store krav til rask levering og effektive IT-løsninger. 

Vi bygger nye betydningsfulle og samfunnsnyttige løsninger, utbedrer eksisterende og har en aktiv rolle i samarbeid med andre nasjonale helseaktører. Som seniorutvikler hos oss blir du en del av et dynamisk utviklingsmiljø som leverer innovative og brukerorienterte løsninger. Det er stor variasjon i arbeidsoppgavene, og du vil ha påvirkningskraft på hvordan vi former fremtiden og utvikler IT-løsninger ved bruk av ny teknologi og metoder.  

Våre utviklere er med på hele reisen, fra behov oppstår til ferdig produkt. Vi er opptatt av hyppige leveranser, og vi har en stor styrke i vår tette dialog med systemeier/bruker. Er dette deg? I så fall vil vi gjerne ta en prat og ha deg fortest mulig med på laget.

Arbeidsoppgaver
Vi arbeider etter smidige metoder og du vil som medlem i ett av våre 4 team i IT-systemer Oslo. Teamene bidrar gjennom hele utviklingsfasen, fra kravspesifikasjon, arkitektur, utvikling og testing til implementasjon av ferdig løsning. Vi har en kultur hvor alle er aktive bidragsytere både innad i teamet og med å dele kompetanse utover i organisasjonen.
Kvalifikasjoner
Vi ser etter deg som har relevant utdanning innen IT på bachelornivå og flere år som seniorutvikler. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet. Vi jobber primært i Microsoft miljøet og du må ha solid erfaring .NET Core, C#, Microsoft Azure og Webutvikling(REST, Javascript, Angular) . Vi ønsker at våre utviklere kan jobbe litt bredere i hele stacken.
Personlige egenskaper
Vårt arbeid er teambasert så du må like å jobbe tett med andre mennesker. Det er en forutsetning at du har lett for å kommunisere med andre, flink til å lytte og respekt for andres meninger. Samtidig stilles det krav til selvstendighet, produktivitet og ansvarsfullhet. Vi ønsker å være innovative så man må kunne sette seg raskt inn i nye faglige og tekniske problemstillinger. I vårt uformelle miljø verdsettes godt humør og et positivt vesen høyt.
Vi tilbyr
  • Stilling som senioringeniør og lønn etter avtale avhengig av kvalifikasjoner, kompetanse og erfaring 
  • Gode pensjonsordninger, gunstig boliglån og gode forsikringsordninger i Statens pensjonskasse 
  • Fleksible arbeidstidsordninger og mulighet for trening i arbeidstiden
  • Vi holder til i moderne lokaler ved Myrens verksted rett ved Akerselven

Folkehelseinstituttet er en unik arbeidsplass med engasjerte og kompetente ansatte. Vi jobber tett med noen av de fremste fagmiljøene innen helseforskning i verden for å få frem kunnskap som bedrer befolkningens helse og trivsel. Vi bygger ett sterkt fagmiljø og vektlegger hver enkelt medarbeiders utvikling og påvirkning av egen arbeidshverdag. Vi har flere arenaer for kompetansebygging som egne forum, kurs og seminarer.