Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Seniorrådgiver – strategisk innovasjon

Er du en engasjert strategisk innovatør som vil arbeide strategisk med digitalisering i helsesektoren? Vi søker deg som har erfaring fra innovasjonsarbeid, teknologisk forståelse og strategiske evner i skjæringspunktet teknologi, helse og forretning, til å styrke arbeidet med nasjonal e-helsestrategi og strategisk handlingsplan innen strategisk innovasjon.

 

Direktoratet for e-helse skal sørge for nasjonal styring og koordinering i helse- og omsorgssektoren for å understøtte effektive og sammenhengende helse- og omsorgstjenester. Vi skal tilrettelegge for en helhetlig og forutsigbar e-helseutvikling. Visjonen vår er å skape et enklere Helse-Norge.

Den nasjonale e-helsestrategien er utarbeidet sammen med sektor, og det er etablert en strategiprosess som ivaretar forvaltning av denne. Strategiprosessen har som mål å legge til rette for at aktørene på e-helseområdet føler felles eierskap til strategien, og at de opplever den som relevant, oppdatert og virkningsfull for sin virksomhet.

Som vår medarbeider innen strategisk innovasjon, vil du bidra til å realisere politiske mål og prioriteringer i digitaliseringsarbeidet på e-helseområdet. Her vil dine fagvurderinger være ett av flere elementer som vil inngå i en helhetlig vurdering, som grunnlag for den nasjonale e-helsestrategien. Videre vil du tilrettelegge for innovasjon og næringsutvikling, samt arbeide for å sikre at behov fra helse- og omsorgstjenesten blir ivaretatt i en helhetlig tilnærming ved digitalisering for sektorovergripende problemstillinger. Du skal bidra til helheten og sammen med andre sikre en fremtidsrettet handlingsplan både funksjonelt og teknisk innenfor områder som kunstig intelligens, persontilpasset medisin og genteknologi, helseanalyse, IoT (tingenes internett), skytjenester o.l.

Stillingen er fast og er for tiden plassert i Avdeling Innsikt og innovasjon, Divisjon strategi og portefølje. Divisjonen skal være en premissgiver på e-helseområdet og sikre en forutsigbar IKT-utvikling gjennom strategisk styring. Vi har ansvar for nasjonale e-helsestrategier og handlingsplaner, videreutvikling av nasjonale styringsstrukturer, utredningsoppdrag, tverrsektorielt, internasjonalt samarbeid og nasjonal porteføljestyring.

 

Arbeidsoppgaver

Dine sentrale arbeidsoppgaver vil være å

 • følge med på internasjonale teknologitrender og sektorens eget arbeid med teknologisk innovasjon – og bidra til å spre kunnskap og praksis på feltet
 • bidra til en forutsigbar dialog med nasjonale og internasjonale innovasjonsmiljøer innen e-helse
 • bidra til at markedet i størst mulig grad benyttes til utvikling av nye tjenester og løsninger
 • sikre at rutiner for samarbeid med innovasjon-/startup miljøer er på plass.
 • bidra til å utvikle relevante og oppdaterte strategiske tiltak og kommunikasjon knyttet til strategien og forankre disse blant sentrale beslutningstakere
 • kunne delta i større program og initiativ i direktoratet.

 

Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Kvalifikasjoner

Du må ha

 • høyere relevant utdanning fra høgskole eller universitet på minimum masternivå, fortrinnsvis innen teknologi, IKT arkitektur eller tilsvarende. Lang og svært relevant arbeidserfaring kan i noen tilfeller kompensere for kravet om høyere utdanning.
 • minimum 5 års erfaring fra innovasjonsarbeid, fortrinnsvis innen helse og offentlig sektor
 • dokumentert erfaring og resultater fra endrings- og fornyingsarbeid
 • god teknologisk forståelse og strategiske evner i skjæringspunktet teknologi, helse og forretning
 • gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig

 

Vi ønsker også at du har

 • erfaring med å utarbeide strategiske notater med både tall og tekst, samt gjøre disse tilgjengelig gjennom god kommunikasjon og godt presentasjonsmateriale
 • erfaring fra arbeid med innovasjonspartnerskap og innovative anskaffelser
 • erfaring med metodisk arbeid med innovasjon i virksomhet(er)
 • kunnskap om offentlig forvaltning
 • kjennskap til helse- og omsorgssektorens organisering og innhold
 • innsikt i status for fagfeltet e-helse i Norge og internasjonalt
 • erfaring som prosjektleder eller prosjektmedarbeider i komplekse prosjekter
Personlige egenskaper
Vi ser etter deg som har evne til å samarbeide, kommunisere og bygge relasjoner med både interne og eksterne samarbeidsaktører og på tvers av fagområder. Det er viktig at du evner å jobbe godt både selvstendig og som en del av et team, samt tenke helhetlig og løsningsorientert. 

Vi tilbyr
 • stilling som 1364 Seniorrådgiver med årslønn som tilsvarer kr 704 900 – 934 800 (lønnstrinn 75 – 85), avhengig av søkerens kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte kandidater, kan høyere lønn vurderes.
 • gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens pensjonskasse
 • gode seniorordninger fra 62 år
 • fleksibel arbeidstid og betalt overtid
 • moderne lokaler sentralt på Skøyen

 

I Direktoratet for e-helse får du kolleger som er stolte av jobben sin og utfører den med stort engasjement. Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap der tverrfaglig samarbeid er helt avgjørende. Vi tilbyr deg et faglig sterkt, dynamisk og hyggelig miljø med høye ambisjoner. Du vil jobbe i team med dyktige og engasjerte medarbeidere og være med på å påvirke fremtidens e-helseløsninger 

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold og vi ønsker alle kvalifiserte kandidater velkommen til å søke, uansett alder, kjønn, arbeids -og livserfaring, hull i CV-en, seksuell legning, etnisk bakgrunn eller funksjonsevne. Direktoratet for e-helse ønsker å realisere regjeringens mål knyttet til inkluderingsdugnaden, om at minst 5 prosent av de nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Anonymiserte opplysninger om søkerne kan bli brukt til statistikkformål.  

 

Har du noen spørsmål om stillingen?
Link International Norge AS bistår oss i denne rekrutteringsprosessen. Dersom du har spørsmål til denne stillingen er du velkommen til å kontakte rekrutteringsrådgiver Sverre Bragstad på tlf. 906 59 283 eller Yvonne Berg på tlf. 414 17 017.

Du er også velkommen til å kontakte avdelingsdirektør i Direktoratet for e-helse Robert Nystuen på tlf. 917 16 585.

 
Søk stillingen her: SØKNAD