Detaljer

 • Bedrift
  Ffi AS
 • Søknadsfrist
  Snarest
 • Sted:
  KJELLER
 • Stillingstype:
  Dag
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  KJELLER
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  2184918
 • Se her for andre jobber fra Ffi AS

Seniorrådgiver - prosjektleder for forskningsprosjekt om innovasjon og teknologiutvikling i forsvarssektoren

Vi søker en seniorrådgiver til et nyopprettet forskningsprosjekt med formål å bygge kompetanse og gi råd om innovasjon og teknologiutvikling i Forsvaret. Stillingen rapporterer direkte til forskningsdirektør for Innovasjon og industriutvikling, og har en sentral rådgivningsfunksjon overfor FFIs ledelse og andre relevante aktører i forsvarssektoren. 

Gjennom det nære samarbeidet med Forsvaret og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)– det såkalte trekantsamarbeidet – har norsk forsvarsindustri utviklet forsvarsprodukter i verdensklasse. Trekantmodellen har gitt det norske forsvaret skreddersydde operative løsninger samtidig som industrien har oppnådd konkurransefortrinn og internasjonal markedsadgang. Det er nå behov for å videreutvikle denne innovasjonsmodellen og spesielt styrke forsvarssektorens evne til å utnytte kommersielt tilgjengelig teknologi for å ta frem nye løsninger raskere. Brukerdrevet innovasjon og eksperimentering er sentrale stikkord i den nye satsingen.

Prosjektet skal bygge kunnskap om sentrale suksesskriterier i hele innovasjonskjeden, fra et behov oppstår, til metoder for problemforståelse og problemløsning, prioriteringsmekanismer og finansiering, utvikling, test og eksperimentering, til kommersialisering og implementering av løsninger i Forsvarets operative struktur.  

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Gi råd og anbefalinger om hvordan innovasjonsmodellen i forsvarssektoren kan forbedres og videreutvikles i alle faser av innovasjonsprosessen.
 • Analysere historiske og nye innovasjonsløp, og legge til rette for erfaringsoverføring på tvers av FFIs fagmiljøer.
 • Styrke samarbeid med og erfaringslæring fra relevante miljøer nasjonalt og internasjonalt, innenfor og utenfor forsvarssektoren.
 • Formidle kunnskap om innovasjon og teknologiutvikling i Forsvaret gjennom publikasjoner og foredrag, nasjonalt og internasjonalt.
 • Vurdere effekten av bruken av statlige virkemidler og anbefale tiltak for å bedre vilkår for innovasjon og teknologiutvikling for Forsvaret.
 • Gi råd og støtte FFIs ledelse i den videre satsingen på hurtige innovasjonsløp.

Vi søker en strukturert og løsningsorientert prosjektleder med motivasjon og evne til over tid å bygge et solid kompetansemiljø på innovasjon og teknologiutvikling. Du må ha analytiske evner, god helhetsforståelse, være initiativrik og resultatorientert. Det stilles krav til gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner, både på norsk og engelsk. Det er ønskelig med kjennskap til teknologiutvikling og innovasjonsprosesser, Trekantmodellen og/eller materiellanskaffelser for Forsvaret. Du må evne å skape gode samarbeidsrelasjoner da stillingen er svært utadrettet, og krever samarbeid med et bredt spekter av aktører nasjonalt og internasjonalt.

Formelle krav til stillingsinnehaver:

 • Relevant utdanning på Masternivå
 • Kompetanse og/eller relevant arbeidserfaring innenfor teknologiutvikling og innovasjon

Noe reisevirksomhet må påregnes. Tjenestested vil være ved FFI på Kjeller.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn, bakgrunn, hull i CV’en eller behov for fysisk tilrettelegging. FFI ønsker flere kvinner i denne typen stillinger, kvinner oppfordres derfor til å søke. De som jobber hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til FFIs krav.

Her kan du lese mer om hva som skal til for å bli sikkerhetsklarert.

Vi kan tilby et unikt tverrfaglig miljø med spennende utfordringer. Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, bedriftsidrettslag, bedriftsavtale med treningssenter, og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som tilbyr låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Lønnen på FFI følger Statens lønnsregulativ og beregnes ut fra relevans og lengde på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent av lønnen til pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til forskningsdirektør Hanne Bjørk, tlf. 90715970 eller rådgiver Anja Nilsen, tlf. 91713161.

Søknad merket ref.nr. 2019/02011, vedlagt kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning, samt attester fra arbeidserfaring som er relevante for stillingen, sendes innen 3. november 2019.