Ledig stilling

Arbeidstilsynet

Seniorrådgiver - Nasjonal seksjon arbeidslivskriminalitet

Offentlig forvaltning

Har du lyst til å bidra til et seriøst og anstendig arbeidsliv og til at kriminelle aktører ikke får fotfeste i arbeidslivet? 

Norsk arbeidsliv er i helhet preget av ordnede forhold. Likevel er det store utforinger knyttet til arbeidslivskriminalitet, utnyttelse av sårbar arbeidskraft og useriøsitet i enkelte bransjer. Det er opprettet Treparts bransjeprogram i fire spesielt utsatte bransjer; renhold, uteliv, transport og bilbransjen. Hvert program består av representanter fra arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene og myndighetene. Arbeidstilsynet leder, drifter og koordinerer dette arbeidet på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Hensikten er å mobilisere arbeidsgivere, arbeidstakere og myndigheter til i fellesskap å dokumentere og ta tak i felles, erkjente utfordringer når det gjelder arbeidsforhold og arbeidsmiljø i utsatte bransjer.

Vi søker nå etter en prosessleder som har god helhetsforståelse av utfordringene som sosial dumping, useriøsitet og arbeidslivskriminalitet representerer, til å lede og koordinere de fire bransjeprogrammene. Du må ha analytisk kompetanse og trives i et tverretatlig fag- og arbeidsmiljø. Du ansettes i Avdeling for arbeidslivskriminalitet  (a-krim), Nasjonal seksjon arbeidslivskriminalitet, med arbeidssted i Oslo. Seksjonen består av dyktige og hyggelige rådgivere og jurister som har kontorsted flere steder i landet. På kontoret i Oslo er det også kollegaer fra flere seksjoner i Arbeidstilsynet i et tverrfaglig miljø.

Vi ønsker medarbeidere med ulik kompetanse, livserfaring, bakgrunn, fagkombinasjoner og perspektiver. Det gir et mangfoldig arbeidsmiljø som setter oss i bedre stand til å løse oppgavene. Har du i perioder vært uten arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke jobb hos oss. Vi tilrettelegger arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Kvalifikasjoner:

 • minimum bachelorgrad i samfunnsfag eller andre relevante fagområder
 • sertifisering innen/dokumentert erfaring fra prosjektledelse eller lignende
 • arbeidserfaring fra å lede prosjekter eller prosesser og kunnskap om hva som må til for å komme i mål
 • alternativt erfaring fra partssamarbeid

Det er også ønskelig med

 • erfaring med å holde presentasjoner for større og mindre forsamlinger
 • erfaring fra budsjettarbeid

Personlige egenskaper:

 • gode samarbeidsegenskaper
 • evne til å ta ansvar
 • evne til å fylle og forme rollen og er utviklingsorientert
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlig egnethet blir tillagt stor vekt. 

Vi tilbyr:

Hos oss får du

 • lønn etter Statens lønnsregulativ som seniorrådgiver, kode 1364 (kr 636 460 - 789 000), avhengig av dine kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 
 • gunstig lån- og pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse: https://www.spk.no
 • gode ordninger: https://www.arbeidstilsynet.no/om-oss/ledige-stillinger/hva-tilbyr-vi-vare-ansatte
 • meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde
 • gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • muligheter for å medvirke og påvirke egen arbeidshverdag
 • hyggelige kolleger i et kompetent og utviklende fagmiljø

 

Viktig å vite før du søker
Som ansatt i Arbeidstilsynet kan du normalt ikke ha bierverv eller andre økonomiske interesser i virksomheter som er underlagt Arbeidstilsynets tilsyn.
Du kan be om unntak fra å bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må du begrunne i søknaden. Vi kontakter deg dersom du ikke får innvilget unntaket.